طرح توسعه فازهای ٩و١٠

طرح‌ توسعه‌ فازهاي‌ 9 و 10 به‌ منظور توليد روزانه‌ 56 ميليون‌ متر مكعب‌ گاز از مخزن‌ طراحي‌ و در حال‌ اجراء مي‌باشد.

 هدف‌ از توسعه‌ فازهاي‌ 9 و 10 عبارتند از:
   توليد روزانه‌ 50 ميليون‌ متر مكعب‌ گاز طبيعي‌
    توليد روزانه‌ 80 هزار بشكه‌ ميعانات‌ گازي‌
    توليد ساليانه‌ يك‌ ميليون‌ تن‌ اتان‌
    توليد ساليانه‌ يك‌ ميليون‌ و پنجاه‌ هزار تن‌ گاز مايع‌ پروپان‌ و بوتان‌ "LPG"
    توليد روزانه‌ چهارصد تن‌ گوگرد

 تاسيسات‌ دريايي‌ اين‌ فازها عبارتند از:
    دو سكوي‌ دريايي‌ توليد گاز در فاصله‌ 105 كيلومتري‌ از ساحل‌ شامل‌ حفاري‌ 24 حلقه‌ چاه‌
    دو خط‌ لوله‌ 32 اينچ‌ دريايي‌ به‌ منظور انتقال‌ گاز به‌ پالايشگاه‌ ساحلي‌
    دو رشته‌ خط‌ لوله‌ 4.5  اينچي‌ انتقال‌ گلايكول‌

 تاسيسات‌ ساحلي‌ اين‌ فازها عبارتند از:
واحدهاي‌ دريافت‌ و جداسازي‌ گاز و ميعانات‌ گازي‌، تثبيت‌ ميعانات‌ گازي‌، شيرين‌سازي‌ و نم‌زدايي‌ گاز، تبريد گاز و جداسازي‌ گاز طبيعي‌، اتان‌، پروپان‌ و بوتان‌، مركپتان‌زدايي‌ و تراكم‌ گاز جهت‌ انتقال‌، واحد بازيافت‌ و دانه‌بندي‌ گوگرد، واحد احياي‌ منواتيلن‌ گلايكول‌.

عمليات‌ توسعه‌ اين‌ فازها در شهريور ماه‌ 1381 به‌ مشاركت‌ شركتهاي‌ GS كره‌ جنوبي‌، شركت‌ مهندسي‌ و ساختمان‌ صنايع‌ نفت ‌OIEC  و شركت‌ مهندسي‌ و ساخت‌ تاسيسات‌ دريايي‌ ايران واگذار شد.

میزان سهم داخل در توسعه این فازها 60 درصد میباشد.

تأمين‌ مالي‌ اين‌ پروژه‌ به‌ صورت‌ فاينانس‌ توسط‌ شركت‌ ملي‌ نفت‌ ايران‌ مي‌باشد ‌.

بهره برداري از طرح توسعه فازهاي 9و10 در تاريخ 87/12/23 توسط رياست محترم جمهوري اسلامي ايران آغاز گرديد.


پروژه ها > میدان گازی پارس جنوبی > درحال بهره برداری > فازهای ٩ و ١٠