تور مجازی پالایشگاه فازهای ١٧ و ١٨
طرح توسعه فازهای ١٧و١٨

توسعه‌ فازهاي‌ 17 و 18 ميدان‌ گازي‌ پارس‌ جنوبي‌ به‌ منظور توليد روزانه‌ 50 ميليون‌ متر مكعب‌ گاز طبيعي‌، 80 هزار بشكه‌ ميعانات‌ گازي‌ و  400 تن‌ گوگرد و توليد ساليانه‌ 1 ميليون‌ تن‌ اتان‌ و 1.05 ميليون‌ تن‌ گاز مايع‌ (پروپان‌ و بوتان‌)"LPG" انجام‌ مي‌شود.

تاسيسات‌ فرا ساحلي‌ اين‌ طرح‌ در فاصله‌ 100 كيلومتري‌ از ساحل‌ عسلويه‌ احداث‌ مي‌گردد. چهار سكوي‌ حفاري‌ توليدي‌ شامل‌ 44 حلقه‌ چاه‌، دو رشته‌ خط‌ لوله‌ 32 اينچ‌ دريايي‌ انتقال‌ گاز، دو خط‌ لوله‌ 4 اينچ‌ انتقال‌ محلول‌ گلايكول‌، تاسيسات‌ دريايي‌ اين‌ طرح‌ را شامل‌ مي‌شود.
 
پالايشگاه ساحلي اين طرح در زميني به مساحت تقريبي 155 هكتار و در مجاورت فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي احداث مي‌گردد و شامل: چهار واحد شيرين‌سازي گاز ، واحد تثبيت ميعانات گازي و مخازن ذخيره آن ، واحد شيرين‌سازي و نم‌زدايي گاز ، تبريد گاز و جداسازي گازاتان ، پروپان و بوتان ، واحد سولفور و مركپتان‌زدايي و تراكم گاز جهت انتقال ، واحد بازيافت و دانه‌بندي گوگرد و واحد احياي منواتيلن گلايكول مي‌باشد.
بخار ، آب شيرين و خنك‌كردن پالايشگاه توسط واحدهاي پشتيباني پالايشگاه و برق موردنياز نيز از نيروگاه مشترك طرحها تأمين خواهد شد.                                                      

اجراي پروژه فازهاي 17 و 18 به مشاركت سازمان گسترش و نوسازي ايران (IDRO) ، شركت مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي ايران (IOEC) و شركت مهندسي و ساختمان صنايع نفت (OIEC) واگذار شده است كه طي مدت 52 ماه اجرا خواهد شد.                                                                

عمليات اجرايي اين فازها ، تيرماه سال 1386 با حضور رياست محترم جمهوري اسلامي ايران آغاز گرديد.


پروژه ها > میدان گازی پارس جنوبی > درحال توسعه > فازهاي ١٧ و ١٨