طرح توسعه فازهای ٢٠و٢١
اهداف طرح :
تولید روزانه 6/56 میلیون متر مکعب گاز غنی
تولید روزانه 75 هزار بشکه میعانات گازی
تولید سالانه1.05 تن گاز مایع”LPG” (پروپان و بوتان)
تولید سالانه 1 تن اتان به منظور تامین خوراک واحدهای پتروشیمی
تولید روزانه 400تن گوگرد
تاسیسات دریایی :
دو سكوي دريايي جمعا شامل 22 حلقه چاه در فاصله 105 كيلومتري ساحل عسلويه 
دو رشته خط لوله 32 اينچ دريايي انتقال گاز به طول تقريبي (هر خط) 105 كيلومتر
دو خط لوله 5/4 اينچ دريايي جهت انتقال محلول گلايكول به طول تقريبي(هر خط) 105 كيلومتر
تاسیسات ساحلی :
واحدهای دریافت و جداسازی گاز و میعانات، تثبیت میعانات گازی 
چهار ردیف تصفیه گاز شامل واحدهای شیرینسازی، نمزدایی، تنظیم نقطه شبنم هر كدام به ظرفيت 500 ميليون فوت مكعب در روز در شرايط استاندارد
واحدهاي تفكيك ميعانات گازي و تصفيه LPG توليدي به همراه واحد تصفيه اتان  
واحد فشردهسازی و تراکم گاز جهت صادرات 
واحدهای استحصال و بازیافت گوگرد به همراه واحد جداسازی و دانهبندی گوگرد و واحد تغليظ و نمكزدايي منواتيلن گلایکول
سرویس های جانبی شامل آب شيرينكن بخار، توزیع برق، آبگیری از دریا و سرویسهای متفرقه از قبیل نیتروژن، هوای فشرده و غیره 
سیستم تصفیه آبهای صنعتی و فاضلاب 
سیستمهای مشعل جهت تخلیه اضطراری
سیستم سوخت گاز و دیزل پالایشگاه 
سیستم آب آتشنشانی(مخزن و تلمبه ها و شبکه) 
اطاقهای کنترل، پستهای برق، آزمایشگاه، انبار، کارگاه، دفاتر و غیره 
چهار مخزن جهت ذخیره و صادرات میعانات  گازی هر يك به ظرفيت M3 60000
دو تانك ذخيره پروپان مايع هر يك به ظرفيت M3 45000  و دو تانك ذخيره بوتان مايعهر يك به ظرفيتM3 35000
پیمانکاران طرح :
اجرای پروژه فازهاي 20و 21 به شركت مهندسي و ساختمان صنايع نفت ايرانOIEC به عنوان پيمانكار اصلي و شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران واگذار شده است.
عمليات اجرايي اين فاز از 25 خرداد ماه 1389 آغاز گرديد.

 
گالری تصاویر
|
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company