طرح توسعه فازهای ٢٢و٢٣و٢٤

 ظرفيت توليد از مخزن :
دو ميليارد استاندارد فوت مکعب در روز.

 تاسيسات دریایی:
   تعداد چاه: 38 حلقه
   تعداد سکوهای دريائی: 4 سکو هر يک جهت توليد 500 ميليون استاندارد فوت مکعب در روز
   خطوط لوله دريايي: 
   خطوط لوله اصلي :دو خط 32 اينچی انتقال گاز از سکوهای اصلی به پالايشگاه خشکی جمعاً بطول 210 کيلو متر بهمراه دو رشته خط 5/4 اينچ تزريق MEG .
   خطوط لوله Infield : دو رشته خط 18 و 20  اينچي انتقال گاز از سكوهاي اقماري به خروجي سكوهاي اصلي ، جمعا" بطول 14 كيلومتر بهمراه دورشته خط لوله 5/4 اينچي تزريق MEG.

 پالايشگاه خشكي
در اين پالايشگاه گاز بهمراه مايعات ورودي فرآورش گرديده و محصولات ذيل توليد مي گردد: 
   50 ميليون استاندارد متر مكعب در روز گاز تصفيه شده.
   1/1 ميليون تن در سال گاز مايع جهت صادرات.
   77 هزار بشكه در روز ميعانات گازي جهت صادرات.
    يك ميليون تن در سال گاز اتان جهت تامين خوراك پتروشيمي.

 محصولات جانبي:
   گوگرد (محصول جانبي فرآيند شيرين سازي گاز) 400 تن در روز جهت صادرات.

 پيمانكار(مشاركت):
   شركت پترو سينا آريا
   شركت صدرا (صنايع دريايي ايران)


پروژه ها > میدان گازی پارس جنوبی > درحال توسعه >  فازهای ٢٢ و ٢٣ و ٢٤