تاسیسات کنترل و مهار سیلاب

باتوجه به بارش بارانهاي سيل‌آسا و وقوع سيل در منطقه پارس و به منظور ايجاد تأخير و كنترل در روند سيلاب بوسيله ساخت سد و ذخيره شدن آب در پشت سدهاي احداثي و تخليه تدريجي آن ، پروژه احداث تأسيسات كنترل سيلاب به شرح ذيل ساخته و يا در حال احداث مي‌باشد:

    ساخت 2 سد رسوب‌گير ، 2 سد انحرافي ، 2 سد مخزني ، 2 رشته كانال انحرافي و 2 رشته كانال اصلي به منظور حفاظت از پالايشگاه فازهاي 2 و3. 
    ساخت يك قطعه كانال شامل فلوم‌هاي بتن مسطح به طول 4700 متر در شرق فازهاي 15و16. 
    ساخت سد خاكي با ديواره‌ي بتني به ارتفاع 40 متر و طول تاج 109 متر به منظور محافظت از پالايشگاه فازهاي 4 و 5. 
    ساخت سد خاكي با ديواره بتني به ارتفاع 56 متر و طول تاج 217 متر به منظور محافظت از پالايشگاه فازهاي 17 و 18. 
    ساخت سد خاكي با ديواره بتني به ارتفاع 30 متر و طول تاج 410 متر به منظور محافظت از نيروگاه متمركز و روستاي بيدخون. 
    توسعه ادامه كانال زيگورات در غرب فاز يك به طول 450 متر.


طرح های پشتیبانی > تأسيسات كنترل و مهار سيلاب