طرح توسعه فازهای ١٤

ظرفيت توليد از مخزن : دو ميليارد استاندارد فوت مکعب در روز.

 تاسیسات دریایی
   تعداد چاه: 44 حلقه
   تعداد سکوهای دريائی: 4 سکو هر يک جهت توليد 500 ميليون استاندارد فوت مکعب در روز
  
 خطوط لوله دريايي:
     خطوط لوله اصلي :دو خط 32 اينچی انتقال گاز از سکوهای اصلی به پالايشگاه خشکی جمعاً بطول 260 کيلو متر بهمراه دو رشته خط 5/4 اينچ تزريق MEG .
    خطوط لوله Infield : دو رشته خط 18 اينچي انتقال گاز از سكوهاي اقماري به خروجي سكوهاي اصلي ، جمعا" بطول 18 كيلومتر بهمراه دورشته خط لوله 5/4 اينچي تزريق MEG.

 پالايشگاه خشكي
در اين پالايشگاه گاز بهمراه مايعات ورودي فرآورش گرديده و محصولات ذيل توليد مي گردد: 
     50 ميليون استاندارد متر مكعب در روز گاز تصفيه شده.
    1/1 ميليون تن در سال گاز مايع جهت صادرات.
    77 هزار بشكه در روز ميعانات گازي جهت صادرات.
    يك ميليون تن در سال گاز اتان جهت تامين خوراك پتروشيمي.

 محصولات جانبي
گوگرد (محصول جانبي فرآيند شيرين سازي گاز) 400 تن در روزجهت صادرات.

 پيمانكار(مشاركت)
سازمان گسترش ونوسازي صنايع .(رهبر مشاركت)
مديريت طرحهاي صنعتي ايران
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران
شركت پايندان
ماشينسازي اراك
شركت مجتمع كشتي سازي و صنايع فراساحل ايران
تأسيسات دريايي ايران

هزينه اجراي اين طرح 5ميليارد و 250ميليون دلار مي باشد.


پروژه ها > میدان گازی پارس جنوبی > درحال توسعه > فاز ١٤