1392/03/19
گزارش تصویری: عمليات نصب بزرگترین جکت میدان مشترک پارس جنوبی در فاز 19

گزارش تصویری: عمليات نصب بزرگترین جکت میدان مشترک پارس جنوبی در فاز 19

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بازگشت به گزارش تصويري



زماني که بپذيري چه کسي هستي و از آن راضي باشي، و نيز قياس و رقابت را  کنار بگذاري، احترام ديگران را به دست مي آوري. لائو تزو
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company