1392/04/25
آیین نامه های شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران، یکسان سازی می شود

آیین نامه های شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران، یکسان سازی می شود

مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران گفت: آیین نامه های همه شرکت های زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران با هدف انتقال تجربه های شرکت های زیر مجموعه یکسان سازی می شود.

بله گزارش شانا، امیرمسعود جباری راد، با بیان این مطلب افزود: برخی شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران دارای چند دهه تجربه هستند و متناسب با نیازهای عملیاتی و مهندسی، آیین نامه های مدون و استانداردی برای خرید کالا، انجام تعمیرات، تست های مختلف درون چاهی، تخمین عمر تجهیزات و تاسیسات و ... در این شرکت ها تدوین شده و به صورت پیوسته، به روز می شود.

وی با بیان اینکه این آیین نامه ها از پشتوانه علمی، عملیاتی و مهندسی مناسبی برخوردار هستند و با هدف آسان سازی امور و کاهش هزینه ها در سازمان تهیه شده اند، ادامه داد: برخی شرکت های تابعه، از چنین آیین نامه های مدونی برخوردار نیستند و یا در صورت برخورداری، سیر تکاملی مناسبی را طی نکرده اند.

به گفته جباری راد، یکی از مواردی که در کمیته های تخصصی زیرمجموعه گردهمایی اخیر مدیران تولید شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه آن مورد توجه قرار گرفت، یکسان سازی این آیین نامه ها و انتقال تجربه های این چند دهه به همه شرکت های تابعه ملی نفت ایران بوده است.

وی افزود: مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، خواستار پیگیری این موضوع است و بر ضرورت انجام این یکسان¬سازی تاکید دارد.

مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران تاثیر استفاده همه شرکت ها را از یک آیین نامه مشترک در فعالیت های مشابه بسیار کارآمد اعلام و تصریح کرد: انجام چنین فعالیت هایی، ضمن انتقال تجربه ها سبب یکپارچه سازی شرکت های تابعه شده و کاهش هزینه های جاری را در شرکت ملی نفت ایران به همراه دارد.


بازگشت به آخرين اخبار
 یکی از کلیدهای موفقیت این است که پیوندی سازنده بین کارهایی که انجام می  دهیم و چیزهایی که دوست داریم به وجود آوریم.
|
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company