1395/10/01
پارس جنوبي ، تبلور همت و حماسه پيشرانان سازندگي ايران

پارس جنوبي ، تبلور همت و حماسه پيشرانان سازندگي ايران

توسعه ميدان مشترك پارس جنوبي در حالي از سال 1376 آغاز شد كه در بستر همكاري هاي فعالان ملي و بين المللي صنعت گاز، انبوهي از دستاوردهاي توليدي و صنعتي در فراگرد اجراي برنامه ها طي 18 سال گذشته به ثمر نشسته است.

تحولات توسعه در اين ميدان حول راهبرد دستيابي به موقع به سهم مورد انتظار در اين حوزه مشترك تاكنون ساخت و احداث 17 فاز گازي را در برداشته كه رهاورد آن دستيابي به ظرفيت هاي پايدار توليد به ميزاني افزون بر 400 ميليون متر مكعب گازدر روز ، 8 ميلون تن اتان و 8 ميلون تن گاز مايع (LPG) بوده است .

منطق توسعه مگاپروژه هاي اين ميدان از ابتدا براساس مديريت فناورانه مسير توسعه طراحي گشته است به گونه اي كه صنعت نفت ايران در رهگذر همكاري هاي شركتهاي داخلي و بين المللي اين حوزه، فضايي راهگشا براي انتقال دانش و فناوري هاي روز به ويژه در بومي سازي توان مهندسي، ساخت و احداث طرح هاي خشكي و فراساحل به وجود آورد .

شركت نفت و گاز پارس يك سال پس از آغاز مراحل توسعه اين ميدان پاي در وادي صنعت نفت نهاد ؛ اين شركت طي نزديك به دو دهه از زمان تولد خود با توجه در دست گرفتن بزرگترين ماموريت تاريخي صنعت نفت ايران، عهده دار وظايفي بوده است كه به جهت مواجهه با سه مفهوم مقياس پروژه، سرمايه لازم و زمان بندي اجرا از اهميتي ويژه اي در سطح ملي ، منطقه اي و بين المللي برخوردار بوده است .

عليرغم رويارويي با سالها اعمال محدوديت هاي بين المللي عليه ايران اما اين شركت به پشتوانه هوشمندي و تدابير ويژه صنعت نفت و تلاش هاي استمراربخش كاركنان خود در بخش هاي مختلف عمليات پالايشگاهي و دريايي توانسته است آرمان هاي كشور را در بهره برداري موثر از اين حوزه با شكل دهي تعاملاتي اثربخش از حضور صدها شركت فعال ايراني به واقعيت نزديك سازد .

امروز اول دي ماه 1395 در حالي سالروز تاسيس اين شركت را گرامي مي داريم كه جايگاه توليدات اين ميدان مشترك در رشد توليد ناخالص داخلي كشور به خوبي نمايان گشته و مي رود تا راههاي گسترده تري را براي تدام افتخارآفريني هاي صنعتي در پهنه خليج فارس وكمك به بالندگي و توسعه اقتصادي و گسترش بازارهاي تجاري ايران بگشايد .

 

 

 

 آخرين اخبار

 

|
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company