1395/10/05
گزارش تصويري/ عمليات نصب سكوي 17B پارس جنوبي

گزارش تصويري/ عمليات نصب سكوي 17B پارس جنوبي

آخرين عرشه فازهاي ١٧و ١٨ پارس جنوبي با وزن دو هزار و ٣٠٠ تن، بامداد (يك شنبه، ٥ دي ماه) در موقعيت سكوي ١٧B با موفقيت نصب شد.

مجري طرح توسعه فازهاي ١٧و١٨ پارس جنوبي ، با اشاره اجراي دقيق و بدون حادثه نصب عرشه ١٧B در موقعيت مخزن گفت: از ماه گذشته اين عرشه آمادگي كامل به منظور نصب بر روي جكت را داشته است، اما به دليل شرايط ناپايدار جوي ، اهميت رعايت الزامات ايمني و توجه به شاخص هاي استانداردسازي مراحل ليفت و نصب، به محض دريافت گزارش وضعيت پايدار آب و هوا ، سرعت جهت باد و موج دريا، اين عمليات بامداد (يك شنبه، ٥ دي ماه) انجام شده است. 
 
 
 
 
 
 


چند رسانه ای

|
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company