1397/08/14
پاسخ شركت نفت و گاز پارس به فرافكني‌هاي برخي از سايت‌هاي خبري

پاسخ شركت نفت و گاز پارس به فرافكني‌هاي برخي از سايت‌هاي خبري

اخيراً، مشاهده شده است كه عده‌اي معدود در تلاشي مذبوحانه از طريق برخي از سايت‌هاي خبري و كانال‌هاي تلگرامي عليه شركت نفت و گاز پارس اقدام به سم‌پاشي و نشر اكاذيب با هدف سياه‌نمايي و ايجاد دلسردي در پرسنل خدوم اين شركت مي‌نمايند. بي‌شك، در اين برهه خاص نشر مواردي از اين قبيل مبين اهداف و مطامع تعدادي عناصر معلوم‌الحال بوده كه با تخريب وجهه شركت در صدد رخنه به سطوح مديريتي مي‌باشند. عملكرد نامناسب اين افراد كه بعضاً در گذشته متصدي برخي سمت‌هاي مديريتي در اين شركت نيز بوده و به دليل بي‌كفايتي بر كنار شده‌اند، بر خاص و عام پوشيده نيست.

حال كه اهداف از پيش تعيين شده وزارت نفت يكي پس از ديگري توسط اين شركت محقق مي‌گردد و بحمدالله در برداشت از ميدان مشترك پارس جنوبي از رقيب قطري پيشي گرفته‌ايم، تحمل اين گروه تنگ نظر طاق و منجر به جسارت ايشان جهت فرافكني در برخي از سايت‌هاي خبري و كانال‌هاي تلگرامي شده است. اينگونه مهملات ذره‌اي از اراده پرسنل اين شركت در سعي و تلاش جهت دستيابي به اهداف از قبل ترسيم شده نكاسته و بالعكس بر عزم و اراده ايشان افزوده است.
اما در اينجا لازم است توجه اين خناسان كوردل را به برخي ازدستاوردهاي عمده شركت نفت و گاز پارس طي دو سال اخير جلب كنيم:

1. افتتاح هم‌زمان سه طرح عظيم فازهاي 18-17، 19 و 21-20
2. مذاكرات اولين قرارداد IPC در سطح وزارت نفت كه منجر به عقد قرارداد طرح توسعه فاز11با كنسرسيوم توتال، پتروپارس، CNPCI گرديد.
3. تكميل قريب‌الوقوع عمليات اجرايي سه زنجيره يك ميلياردي توليد و فرآورش گاز فازهاي 13 ،14و 24-22 مشتمل بر تكميل هم زمان عمليات حفاري در هفت موقعيت، تكميل كليه خطوط لوله دريايي باقيمانده، تكميل ساخت شش سكو و شش رديف عملياتي پالايشگاهي به عنوان اولويت اول سال 1397 كه در تاريخ فعاليت شركت نفت و گاز پارس بي‌سابقه بوده است.
4. توليد مستمر بيش از 70% گاز مورد نياز كشور از ميدان گازي پارس جنوبي.
5. كسب تنديس بلورين جايزه تعالي سازماني به عنوان اولين شركت در سطح شركت ملي نفت ايران.

اين شركت افتخار دارد به عنوان پوياترين و چابك‌ترين شركت توسعه‌اي در سطح وزارت نفت، امور محوله را در موعد مقرر تكميل و فارغ از هرگونه حاشيه و اغراض جناحي به تعهدات خود عمل نمايد. در بخش عمليات توليد نيز طي دو سال گذشته علي‌رغم تنگناها و مشكلات موجود، بيش از 95% تعهدات توليد را محقق نموده است.

بنابراين، ضروري است كليه پرسنل گرانقدر وفق رسالت ذاتي شركت نفت و گاز پارس همچون گذشته فارغ از ياوه‌گويي‌هاي مغرضين، تمام مساعي خود را متوجه برداشت حداكثري از ميدان مشترك نمايند.

با توجه به توضيحات فوق، پاسخي قاطع‌تر از آيه شريفه "موتوا بغيظكم" و همچنين بيتي از غزليات حافظ شايسته اينگونه افراد نمي‌باشد:

"اي مگس عرصه سيمرغ نه جولانگه توست        عرض خود ميبري و زحمت ما ميداري"آخرين اخبار

Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company