1397/12/02
افزایش تنوع در سبد مصرف انرژي كشور با بهره برداري از فازهاي پارس جنوبی

افزایش تنوع در سبد مصرف انرژي كشور با بهره برداري از فازهاي پارس جنوبی

رئيس امور انرژي سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اهميت افتتاح فازهاي باقيمانده پارس جنوبي گفت: بهره برداري از اين فازها، از يك سو در مسير تحقق توسعه كامل ميدان مشترك گازي و دفاع از منافع ملي است و از سوي ديگر موجب افزايش ظرفيت توليد گاز و ایجاد تنوع در سبد مصرف انرژي كشور می شود.

به گزارش روابط عمومي شركت نفت و گاز پارس، احمد كفاشي در رأس هیئتي از كارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور و با همراهي مديرعامل شركت نفت و گاز پارس از طرح هاي درحال توسعه فازهای ١٣ و ٢٢ تا ٢٤ پارس جنوبی بازديد كرد.

رئيس امور انرژي سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه از هر فاز پارس جنوبي روزانه يك ميليارد فوت مكعب گاز ، ٤٠ هزار بشكه ميعانات گازي و ديگر فراورده هاي جانبی شامل اتان و گاز مايع توليد مي شود، گفت: گاز نقش مهمي در رونق اقتصاد كشور دارد و اگر نسبت به توسعه فازهاي پارس جنوبي اقدام نمي شد، براي تامين انرژي كشور بايد از نفت استفاده مي كرديم، درحالي كه امروز، با بهره گیری و استفاده از روش های اقتصادی جایگزین در مصرف انرژی ، گاز وارد چرخه مصرف شده و جايگزين فراورده هاي نفتي می شود.

وي به نقش پارس جنوبي در توسعه ساير بخش هاي اقتصادي كشور اشاره كرد و افزود: گاز محور توسعه است و هرچه ميادين گازي بيشتر توسعه پيدا كنند، اقتصادي توسعه يافته خواهيم داشت.

كفاشي درباره نقش سازمان برنامه و بودجه در پيشبرد طرح هاي توسعه اي از جمله ميدان پارس جنوبي گفت: باتوجه به اهميت توسعه ميدان هاي مشترك ، اين سازمان در راستاي نقش نظارتي و توسعه اي خود، ضمن اخذ مصوبات شوراي اقتصاد ، پيگير اجراي اين طرح ها بوده و نسبت به جذب منابع مالي مورد نياز از محل منابع مختلف و توسعه اين طرح ها اقدام كرده است.آخرين اخبار

Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company