1398/05/09
پايه مشعل سكوي A ١٣ پارس جنوبي بارگيري شد

پايه مشعل سكوي A ١٣  پارس جنوبي بارگيري  شد

پايه مشعل سكوي A ١٣ پارس جنوبی در يارد شركت صنعتي دريايي ايران بارگيري شد.

به گزارش روابط عمومي شركت نفت و گاز پارس ، مجري فاز ١٣ پارس جنوبي اين عمليات را اقدام مهمي در تكميل فرايند ساخت، نصب و راه اندازي سكوي 13A توصيف كرد و گفت: طبق برنامه ريزي های انجام شده سه شنبه 8 مرداد، این پایه مشعل توسط جرثقيل دريايي HL-5000 در یارد صنعتی صدرا در بوشهر با موفقيت بارگيري شد.

پيام معتمدافزود: اين پايه سكو با 410 تن وزن و 68 متر ارتفاع،  به همراه پايل هاي 15 گانه آن با وزن 450تن بر روي بارج مهديس 2 قرار گرفت.

وي با اشاره به اينكه اين جكت، آخرين سه پايه مشعل مربوط به سكوهاي فاز ١٣ پارس جنوبي است كه آماده انتقال و نصب در دريا مي شود، گفت: عمليات مهار بندي پايه سكو و پايل هاي آن از چهار شنبه هفته جاري به مدت دو روز انجام شده و اين بارج آماده ترک يارد صدرا به سمت موقعيت A فاز ١٣ خواهد بود.

به گفته معتمد با توجه به شرایط آب و هوایی عمليات نصب اين سازه ها به مدت 10 الی15 روز توسط جرثقيل دريايي Sea Pad در خليج فارس انجام مي شود.

 مجري فاز ١٣ پارس جنوبي درباره وضعيت سكوهاي اين فاز گفت: هم اكنون در بخش فراساحل فاز ١٣، دو سكوي ١٣B و١٣D درحال توليد هستند و سكوهاي ١٣A و١٣C با نصب عرشه و ساير متعلقات، به بهره برداري مي رسند.


آخرين اخبار

Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company