1398/05/15
مطالعات مهندسي خط لوله ميدان گازي كيش درحال انجام است

مطالعات مهندسي خط لوله ميدان گازي كيش درحال انجام است

مديرعامل شركت نفت و گاز پارس از انجام مطالعات مهندسي خط لوله ميدان گازي كيش خبر داد و گفت: منابع گازي توليدي اين ميدان، از طريق يك خط لوله به پالايشگاه‌هاي پارس جنوبي يا پالايشگاه گاز فجر جم منتقل خواهد شد.


به‌گزارش روابط‌عمومي شركت نفت و گاز پارس محمد مشكين‌فام درباره وضع كنوني توسعه ميدان گازي كيش- از طرح‌هاي اولويت دار اين شركت در سال جاري، گفت: برنامه توسعه فاز نخست اين ميدان بطور جدي و با پيشرفت مناسبي درحال پيگيري است.

مشكين فام به انجام مطالعات مهندسي با هدف تعيين مسير خط لوله و مقصد گاز توليدي اين ميدان اشاره و اظهار كرد: با مشخص شدن نتيجه، منابع گازي توليدي به پالايشگاه‌هاي پارس‌جنوبي يا پالايشگاه گاز فجر جم منتقل خواهد شد.

وي با اشاره به اينكه ميدان گازي كيش در فاز اول شامل حفاری خشکی و احداث خط لوله است ،گفت: روزانه يك ميليارد فوت مكعب معادل يك فاز پارس‌جنوبي از طريق خط لوله به يكي از مقاصد درحال بررسي ارسال خواهد شد.

وي درباره آخرين وضع دو برنامه اولويت دار ديگر شامل توسعه فاز ١١ و ميدان فرزاد گفت: در شرايط فعلي كماكان گفتگو با طرف چيني براي مشخص كردن وضعيت فاز ١١ ادامه دارد. براي توسعه ميدان فرزاد نيز مذاكرات را با هندي ها به‌پيش مي‌بريم تا درصورتي كه راغب باشند با شرايط مورد نظر توافق حاصل شود.

مديرعامل شركت نفت و گاز پارس افزود: به موازات اين برنامه با شركت هاي ديگري نيز براي توسعه اين ميدان درحال گفتگو هستيم.


آخرين اخبار

Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company