1398/12/09
خدمات نگهداشت، تعمیرات و ايمن‌سازي سیستم خطوط لوله و تأسیسات مشترک بخش خشكي مناطق عملیاتی میدان گازی پارس جنوبی


شماره مناقصه : 35-98-1085
عنوان مناقصه : خدمات نگهداشت، تعمیرات و ايمن‌سازي سیستم خطوط لوله و تأسیسات مشترک بخش خشكي مناطق عملیاتی میدان گازی پارس جنوبی
شركت نفت و گاز پارس (كارفرما) در نظر دارد انجام خدمات ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي يك‌مرحله‌اي همراه با ارزیابی کیفی را با شرايط زير به پيمانكار ذيصلاح واگذار نمايد:

شرح پروژه:
خدمات نگهداشت، تعمیرات و ايمن‌سازي سیستم خطوط لوله و تأسیسات مشترک بخش خشكي مناطق عملیاتی میدان گازی پارس جنوبی
براي مدت 24 ماه با برآورد 101,140,768,518(یکصد و یک میلیارد و یکصد و چهل میلیون و هفتصد و شصت و هشت هزار و پانصد و هجده) ریال مي‌باشد.

شرايط مناقصه گر:
1- داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه.
2- ارایه اساسنامه، اظهارنامه و آگهی ثبت شركت و آخرین تغییرات هیئت مدیره در خصوص اشخاص صاحب امضا(مندرج در روزنامه رسمي)
3- ارائه صورت‌های مالی اخير حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی ذیصلاح مربوط به سال گذشته و کد اقتصادی و شناسه ملی برای شرکت های ایرانی.
4- توانایي ارائه ضمانت نامه شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ سه ميليارد و نهصد و نود ميليون و هشتصد و بيست هزار (3،990،820،000) ریال (تضامين قابل قبول (يكي از تضامين معتبر در آيين نامه تضمين معاملات دولتي مصوب 1394)) به عنوان تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار
5- دارا بودن گواهي صلاحيت در رشته پیمانکاری نفت و گاز و پايه پنج از سازمان مديريت و برنامه ريزي

نحوه دريافت اسناد استعلام:
از كليه اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت مي گردد حداكثر سه روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم جهت دريافت اسناد و مدارك ارزيابي كيفي به نشاني اينترنتي Lac.pogc.ir و www.pogc.ir قسمت سامانه برگزاري مناقصات شركت نفت و گاز مراجعه فرمايند. لازم به توضيح است كه پس از انجام فرآيند ارزيابي كيفي، اسناد مناقصه ميان متقاضيان واجد شرايط توزيع خواهد شد.
بديهي است ارائه مدارك هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.

تاريخ تحويل پيشنهاد استعلام ارزيابي كيفي:
چهارده روز پس از آخرين مهلت دريافت اسناد استعلام ارزيابي كيفي.
تاريخ تحويل مدارك مناقصه:
تاريخ دريافت مدارك مناقصه و محل آن متعاقبا به اطلاع واجدين شرايط خواهد رسيد.
آخرين مهلت تحويل پيشنهاد و تاريخ گشايش پيشنهاد:
طبق تاريخ هاي مندرج در اسناد مناقصه
لازم به ذکر است پیشنهادات ارائه شده توسط مناقصه‌گران، میبایست از تاریخ آخرین روز ارايه پیشنهادات به مدت 3 ماه معتبر باشد.
در صورت نياز به اطلاعات بيشتر متقاضيان مي‌توانند با شماره تلفن 5 و 83762604-021 (خدمات مناقصات) تماس حاصل نمايند.

Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company