هیات مدیره


محمد مشکین فام
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل




فرخ علیخانی
نایب رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره




رسول فلاح نژاد
عضو اصلی هیئت مدیره




علی بنی حاتم
عضو اصلی هیئت مدیره



محمد اسماعیل احمدی
عضو اصلی هیئت مدیره

|
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company