هیات مدیره


محمد مشکین فام
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل




رسول فلاح نژاد
عضو اصلی هیئت مدیره




محمد اسماعیل احمدی
عضو اصلی هیئت مدیره



عليرضا عبادی
عضو اصلی هیئت مدیره



علي آفريده قياسي
عضو علي البدل هيئت مديره

Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company