هیات مدیره


محمد مشکین فام
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
رسول فلاح نژاد
عضو اصلی هیئت مدیره
علی بنی حاتم
عضو اصلی هیئت مدیرهمحمد اسماعیل احمدی
عضو اصلی هیئت مدیره

|
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company