هیأت مدیره شرکت نفت و گاز پارس


اعضای هیات مدیره

سمت

١ محمد مشکین فام
 رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
٢ فرخ عليخاني
 نايب رئيس  و عضو اصلی هیئت مدیره
٣ رسول فلاح نژاد
عضو اصلی هیئت مدیره
٤ علی بنی حاتم عضو اصلی هیئت مدیره
5 محمد اسماعيل احمدي      عضو اصلی هیئت مدیره
6 فرخنده ملائي  عضو علي البدل هيئت مديره
 
معرفی شرکت > هیأت مدیره