هیات مدیره


محمد مشکین فام
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
رسول فلاح نژاد
عضو اصلی هیئت مدیره
محمد اسماعیل احمدی
عضو اصلی هیئت مدیرهعليرضا عبادی
عضو اصلی هیئت مدیرهعلي آفريده قياسي
عضو علي البدل هيئت مديره

Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company