معرفی مدیران

مدیرعامل


محمد مشكین فام
تحصیلات:
کارشناسی مهندسی شیمی
تلفن: 88989262
نمابر: 88985001
:mmeshkinfam@pogc.ir

سرپرست معاونت طرح های توسعه ای


مرتضی زرین گل
تحصیلات:
کارشناسی مهندسی عمران
نمابر:
تلفن: 83763688
:mzarringol@pogc.ir

سرپرست معاونت عملیات و پشتیبانی


فرخ علیخانی
تحصیلات:
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
تلفن: 88989244
نمابر: 88989243
: f.alikhani@pogc.ir

مدیر امور مالی


محمد اسماعیل احمدی
تحصیلات:
کارشناسی حسابداری
تلفن : 88955055
نمابر: 88955053
: meahmadi@pogc.ir

مدیر امور حقوقی و پیمانها


علی بنی حاتم
تحصیلات:
كارشناس ارشد حقوق بين الملل عمومي
تلفن: 88989270
نمابر: 88989231
: banihatam@pogc.ir

مدیر توسعه منابع انسانی و دبیر هیئت مدیره


مجتبی علی آبادی
تحصیلات:
کارشناسی علوم سیاسی
تلفن: 88960001
نمابر: 88989275
:aliabadi@pogc.ir

سرپرست مهندسی نفت و گاز


علی اكبر ماجد
تحصیلات:
کارشناسی ارشد زمین شناسی
تلفن : 88989251
نمابر: 88989252
: akbarmajed@pogc.ir

سرپرست مدیریت مهندسی و ساختمان


رسول فلاح نژاد
تحصیلات:
کارشناسی مهندسی برق-الکترونیک
تلفن : 88989240
نمابر: 88989241
: rfalahnejad@pogc.ir

مدیر تدارکات و امور كالا


شهریار غلامرضایی
تحصیلات:
کارشناسی حسابداری
تلفن: 88955038
نمابر: 88955058
:

سرپرست مدیریت برنامه ریزی و كنترل طرحها


علی آفریده قیاسی
تحصیلات:
کارشناسی مهندسی شیمی
تلفن: 88989335
نمابر: 88989334
:

سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل


میرحكمت شریفی
تحصیلات:
کارشناسی عکاسی
تلفن: 88989274
نمابر: 88989273
:mh.sharifi@pogc.ir

رئیس ایمنی، بهداشت و محیط زیست


مظاهر انصاری
تحصیلات: کارشناسی ارشد
پدافند غيرعامل- مديريت بحران
تلفن: 88989257
نمابر: 88989259
: m.ansari@pogc.ir

رئیس پژوهش و فناوری


مریم خرم
تحصیلات:
کارشناسی ارشد مهندسی نفت
تلفن : 88989258
نمابر: 88989259
: m.khorram@pogc.ir

رئیس مهندسی سیستم‌ها و بهره‌وری


محمدرضا گلابچیان
تحصیلات:
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
تلفن: 88989249
نمابر: 88989294
: golabchian@pogc.ir

رئیس بازرسی و حفاظت فنی


احسان الدین محلاتی
تحصیلات:
دکترای مهندسی مواد
تلفن: 88989288
نمابر: 88989259
: emahalati@pogc.ir

رئیس فناوری اطلاعات و ارتباطات


حمید رضا شریفی
تحصیلات:
کارشناسی رياضی-كاربرد در كامپيوتر
تلفن: 83763831
نمابر: 88989231
: h.sharifi@pogc.ir

رئیس حسابرسی داخلی 


افشین نوروزیه
تحصیلات:
کارشناسی حسابداری
تلفن:88984722
نمابر: 88984906
: anouroozieh@pogc.ir

مشاور مدیرعامل و رئیس حراست


علیرضا حاجی سلیمی
تحصیلات:
کارشناسی علوم سیاسی
تلفن : 88955039
نمابر : 88960024
:hajisalimi@pogc.ir

مجری طرح فاز یك


روح الله ضیغمی
تحصیلات:

تلفن: 88960531
نمابر: 88984906
: rzeyghami@pogc.ir

سرپرست طرح فازهای ٦و٧و٨و٩و١٠


سلیمان فهیمی
تحصیلات:
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
تلفن : 88989216
نمابر: 88989218
: sfahimigigloo@pogc.ir

سرپرست طرح فازهای ١١ و ١٢


رسول فلاح نژاد
تحصیلات:
کارشناسی مهندسی برق-الکترونیک
تلفن : 4-88797103
نمابر: 88795436
: rfalahnejad@pogc.ir

سرپرست طرح فازهای ١٣


پیام معتمد
تحصیلات:
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
تلفن: 88963080
نمابر: 88968100
: motamed_bifc@pogc.ir

سرپرست طرح فازهای ١٤


حمیدرضا مسعودی
تحصیلات:
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
تلفن: 88989216
نمابر: 88989818
: hr.masoudi@pogc.ir

مجری طرح فازهای ١٥ و ١٦


رضا فروزش
تحصیلات:
کارشناسی مهندسی شیمی
تلفن : 88984739
نمابر: 88984742
: rforozesh@pogc.ir

سرپرست طرح فازهای ١٧ و ١٨


محمدرضا چليپا
تحصیلات:
تلفن: 88985011
نمابر: 88984659
:

مجری طرح فاز ١٩


حمیدرضا مسعودی
تحصیلات:
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
تلفن: 88792107
نمابر: 88792108
: hr.masoudi@pogc.ir

مجری طرح فازهای ٢٠ و ٢١


علیرضا عبادی
تحصیلات:
کارشناسی مهندسی مکانیک
تلفن : 83764350
نمابر: 22900481
:a.ebadi@pogc.ir

مجری طرح فازهای ٢٢ و ٢٣ و ٢٤


فرهاد ایزدجو
تحصیلات:
دکترای تاسیسات آبیاری
تلفن : 88022792
نمابر: 88022514
: Fizadjoo@pogc.ir

مجری طرحهای نیروگاهی و شبکه بین فازها


محمد مهدی توسلی پور
تحصیلات:
کارشناسی مهندسی مکانیک
تلفن: 83766511
نمابر: 88010788
:mtavassolipour@pogc.ir

سرپرست بازرسی و پاسخگویی به شکایات 


افشین نوروزیه
تحصیلات:
كارشناسی حسابداری
تلفن : 88984722
نمابر: 88984906
: anouroozieh@pogc.ir

سرپرست طرحهای پشتیبانی نفت و گاز


محی الدین جعفری
تحصیلات:
كارشناسی ارشد زمین شناسی
تلفن : 83763968
نمابر: 22909859
:
|
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company