طرح توسعه لایه های نفتی
لايه هاي نفتي پارس جنوبي در فاصله تقريبي 100 كيلومتري ساحل ايران در خليج فارس در مجاورت مرز مشترك آبي ايران و قطر قرار دارد.

واگذاري مسئوليت اجراي طرح به شركت ملي نفت ايران در بهمن ماه 92

 
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company