شهرک های مسکونی

  احداث‌ 372 واحد مسكوني‌ در شهرك‌ توحيد واقع‌ در شهرستان‌ جم‌ و در فاصله‌ 70 كيلومتري‌ عسلويه‌ در زميني‌ به‌ مساحت‌ 4/16 هكتار انجام‌ گرديده‌ و به‌ بهره‌بردار تحويل‌ شده‌ است‌.

  احداث‌ 1184 واحد مسكوني‌ به‌ صورت‌ ويلايي‌ و آپارتماني‌ در شهرك‌ توحيد به‌ همراه‌ تاسيسات‌ خدماتي‌، آموزشي‌ و فرهنگي‌ در زميني‌ به‌ مساحت‌ 166 هكتار انجام گردید و رسما مورد بهره برداری قرار گرفته است. 

  به‌ منظور اسكان‌ گروه‌ راه‌اندازي‌ شامل‌ 1082 نفر، 55 بلوك‌ مسكوني‌ در زميني‌ به‌ وسعت‌ 17 هكتار در شيرينو و با زيربنايي‌ در حدود 18500 مترمربع‌ ساخته‌ و در حال‌ بهره‌برداري‌ مي‌باشد.

  اين‌ مجموعه‌ داراي‌ تاسيسات‌ جانبي‌ شامل‌ تجاري‌، اداري‌ و ورزشي‌ نيز مي‌باشد.

  پروژه‌ احداث‌ 1000 واحد مسكوني‌ به‌ همراه‌ مجموعه‌هاي‌ ورزشي‌، فرهنگي‌ و رفاهي‌ در زميني‌ به‌ مساحت‌ حدود 200 هكتار و در كنار روستاي‌ شيرينو در مرحله‌ طراحي‌ قرار دارد.


طرح های پشتیبانی > شهرکهای مسکونی