تاسیسات برداشت آب دریا

 آبگير شماره يك :
به منظور تأمين آب موردنياز براي سيستم خنك كننده تأسيسات پالايشگاه و آب شيرين كن فازهاي 1 تا 10 در ضلع جنوبي پالايشگاه فاز يك احداث گرديده است.
ظرفيت آبگيري اين آبگير به ميزان 25000 مترمكعب آب در ساعت است و عمليات بهره‌برداري آن در ديماه 1380 آغاز گرديده است.

 آبگير شماره دو:
به منظور تأمين آب موردنياز براي سيستم خنك‌كننده تأسيسات پالايشگاهها و آب شيرين كن فازهاي 15و16و17و18 و ديگر تأسيسات احداثي در ضلع شرقي شهر عسلويه در حال ساخت مي‌باشد. ظرفيت آبگيري به ميزان 40000 مترمكعب آب در ساعت است و عمليات ساخت آن در نيمه دوم سال 1385 توسط مديريت فازهاي 15و16 آغاز شده است.


طرح های پشتیبانی > تاسیسات برداشت آب از دریا