طرحهاي نيروگاهي و خطوط انتقال برق


  نيروگاه گازي متمركز منطقه پارس 1:
نيروگاه گازي متمركز پارس جنوبي جهت تأمين برق مورد نياز پالايشگاه هاي طرح هاي توسعه فازهاي 9و10، 15و16، 17و18، 20و21، پشتيباني فازهاي 1 الي 8، تأسيسات ذخيره سازي ميعانات گازي و آب شيرين كن ها و نيز بارهای صنعتی سازمان منطقه ویژه در منطقه پارس 1 به مرحله اجرا درآمد.

انجام اين پروژه به صورت EPC با استفاده از امكانات داخلي كشور به ميزان حداقل 51 درصد ارزش مبلغ قرارداد شامل انجام كليه عمليات طراحي، خريد، ساخت، نصب، اجرا و راه اندازي شش واحد توربين گازي در مجموع به ظرفيت نامي هزار مگاوات و كليه تجهيزات جانبي نيروگاه شامل پست 132 و 400 كيلوولت نيروگاه (از نوع GIS)، امكان تبادل برق با شبكه سراسري از طريق خطوط ارتباطي 132 و 400 كيلوولت، تأسيسات زيربنايي و خطوط انتقال 132 كيلو ولت از نيروگاه تا پالايشگاه هاي مختلف پارس جنوبي صورت پذيرفته است.

اجراي اين پروژه در تاريخ 30/5/1385 به مشاركت گروه مپنا واگذار گرديده و در حال حاضر در دست بهره برداري مي باشد.


  نيروگاه سيكل تركيبي منطقه پارس1:
به منظور تأمين برق مورد نياز پالايشگاه هاي طرح هاي توسعه فازهاي 11، 12، 13،14، 19، 22 تا 24 و پست آبگیر در منطقه پارس 2 احداث نيروگاه سيكل تركيبي منطقه پارس1 تعريف شده است. اين نيروگاه با ظرفيت نامی 500 مگاوات به صورت سیکل ترکیبی پیش بینی شده و اجراي اين پروژه در تاريخ10/7/91  به شركت فراب واگذار گرديده است.

  خطوط انتقال برق 132 و 400 کیلوولت مناطق پارس1و2 :
پست هاي اصلي نیروگاههای متمرکز مناطق پارس 1 و 2 توسط يك خط دو مداره 400 كيلوولت به ظرفيت هر مدار 1000 مگاوات و پالایشگاههای طرح های توسعه ای توسط شبکه خطوط انتقال 132 کیلوولت به هم مرتبط بوده و همچنين پست های نیروگاهی توسط خطوط انتقال 400 کیلوولت به شبکه سراسری نيز متصل می باشند و از طريق اين خطوط، تبادل انرژی با شبكه سراسري نيز انجام می پذیرد و در حال حاضر عمده خطوط مذكور تكميل و در دست بهره برداري مي باشد.
 


طرح های پشتیبانی > طرح احداث نیروگاه پارس جنوبی