طرح های نيروگاهی و خطوط انتقال
نيروگاه سيكل تركيبی منطقه پارس1:
احداث نيروگاه سيكل تركيبي منطقه پارس1 به منظور تامين برق مورد نياز پالايشگاه‌هاي طرح هاي توسعه فازهاي 11، 12، 13، 14، 19، 22-24 و آبگير در منطقه پارس2، تعريف شده است. اين نيروگاه با ظرفيت نامي 500 مگاوات به صورت سيكل تركيبي و در قالب قرارداد EPC به شركت فراب به عنوان پيمانكار اصلي واگذار شده و هم اكنون در حال اجرا مي باشد.
پست 132/400 كيلوولت منطقه پارس2:
جهت تامين برق پالايشگاه‌هاي منطقه پارس2، پست مذكور با ظرفيت 1000مگاوات شامل دو دستگاه ترانسفورماتور 500مگاوات و دو پست400و132 كيلوولت نوع GIS در قالب قراردادEPC به شركت پارسيان واگذار شده و هم اكنون در حال اجرا مي باشد.
خطوط انتقال برق 132و400 كيلوولت مناطق پارس 1و2:
پست هاي اصلي نيروگاه‌هاي متمركز مناطق پارس1و2 توسط يك خط دو مداره 400كيلوولت به ظرفيت هر مدار 1000 مگاوات متصل بوده و همچنين پالايشگاه‌هاي طرح هاي توسعه اي پارس 1و2 نيز توسط دو شبكه خطوط انتقال 132 كيلوولت چهار مداره به هم مرتبط بوده و پست هاي نيروگاهي132و400 كيلوولت منطقه پارس1 توسط خطوط انتقال 400 كيلوولت به شبكه سراسري نيز متصل مي باشند و از طريق اين خطوط، تبادل انرژي با شبكه سراسري و پالايشگاه‌ها انجام مي پذيرد. در حال حاضر عمده خطوط مذكور تكميل و در دست بهره برداري مي باشد و فقط بخش جزئي از آن در مراحل نهايي قرار دارد.
نيروگاه گازی متمركز منطقه پارس1:
نيروگاه گازي متمركز پارس جنوبي جهت تامين برق مورد نياز پالايشگاه فازهاي 10و9، 16و15، 17و18، 20و21، پشتيباني فازهاي1 الي8، تاسيسات ذخيره سازي ميعانات گازي و آب شيرين كن ها و نيز بارهاي صنعتي سازمان منطقه ويژه در منطقه پارس1 به مرحله اجرا در آمد.

انجام اين پروژه به صورت EPC با استفاده از امكانات داخلي كشور به ميزان حداقل 51 درصد ارزش مبلغ قرارداد شامل انجام كليه عمليات طراحي، خريد ، ساخت ، نصب ، اجرا و راه اندازي شش واحد توربين گازي در مجموع به ظرفيت نامي 1000 مگاوات و كليه تجهيزات جانبي نيروگاه شامل پست 132و400 كيلوولت نيروگاه (از نوع GIS)، امكان تبادل برق با شبكه سراسري از طريق خطوط ارتباطي 132 و 400 كيلوولت، تاسيسات زير بنايي و خطوط انتقال 132 كيلوولت از نيروگاه تا پالايشگاه هاي مختلف پارس جنوبي صورت پذيرفته است. شايان ذكر است اين نيروگاه در حال حاضر در دست بهره برداري مي باشد.

نيروگاه سيكل تركيبي بعثت
نيروگاه سیکل ترکیبی بعثت، به منظور تأمين كمبود توليد انرژي الكتريكي مورد نياز پالايشگاه‌هاي مستقر در منطقه كنگان مربوط به فازهای 12، 13، 14، 19، 22-24، مجتمع پالايشگاهي سيراف و همچنين افزايش پايداري شبكه برق شركت نفت و گاز پارس در منطقه عسلويه و كنگان و در مجاورت شهر بیدخون احداث شده است.
اين نيروگاه به ظرفيت 480 مگاوات در بخش توسعه نيروگاه متمركز بعثت اجرا مي‌شود و شامل سه بلوك سيكل تركيبي به ظرفيت توليد برق هر بلوك 160 مگاوات در شرايط ISO است.
در هر بلوك دو بويلر بازيافت حرارتي(HRSG) و يك توربين بخار، يك دستگاه ترانسفورماتور افزاينده 200 مگاواتي، سيستم كندانسور هوايي (ACC) و ديگر تجهيزات جنبي نصب شده است.
فرآيند كلي توليد برق بر اساس عبور هواي داغ خروجي از دودكش توربين‌هاي گازي موجود به داخل بويلرهاي بازيافت حرارتي و استفاده از دماي بالاي آنها جهت توليد بخار و بدون هيچ‌گونه استفاده از سوخت اضافي است.
راندمان نيروگاه با احداث بخش سيكل تركيبي از حدود 30% به حدود 53% خواهد رسيد.
اين نيروگاه همچنین به واحد توليد آب شيرين از آب دريا به روش MED با ظرفيت 8000 متر مكعب در روز مجهز است.
توان توليدي اين نيروگاه استراتژيك توسط پست و خطوط انتقال دومداره 400 كيلوولت به طول 67 كيلومتر به منطقه كنگان ارسال می‌شود و مجدداً در پست 400 كيلوولت نفت در منطقه كنگان به سطح ولتاژ انتقال 132 كيلوولت كاهش می‌یابد و توسط شبكه هوايي چهارمداره به پالايشگاه‌هاي مستقر در منطقه كنگان تحويل مي‌شود.

زمان شروع طرح: 1392/12/10
زمان اتمام بلوك اول: 1400/2/31
مبلغ سرمایه‌گذاری: 424/4 ميليون يورو


پست 400/132 كيلوولت نفت در منطقه كنگان

پست 400/132 كيلوولت پارس2 از نوع گازي (GIS) و شامل دو كليدخانه 400 و 132 كيلوولت است.
اين پست توسط دو ترانسفورماتور 500 مگاواتي شامل تعداد 8 ترانسفورماتور تك‌فاز، در مجموع قابلیت انتقال 1000 مگاوات و همچنين اتصال 7 واحد نيروگاهي را دارد.
تغذيه برق كليه مصارف پالايشگاهي منطقه كنگان شامل فازهاي، 12، 13، 14، 19، 22-24 و مجتمع پالايشگاهي سيراف از طريق اين پست انجام مي‌گيرد.
اين پست برق مجهز به سيستم تشخيص و اطفا حريق، ديزل ژنراتور اضراري 1/5 مگاواتي و سيسم دوربين‌هاي مداربسته پيشرفته است. اين پست توسط يك خط انتقال دو مداره400 كيلوولت به نيروگاه متمركز بعثت در عسلويه متصل شده است و قابليت دريافت 1000 مگاوات را دارد.همچنين نيروگاه شركت مايع سازي گاز ايران توسط يك خط هوايي دو مداره به اين پست برق متصل گرديده است و توان توليدي خود را تحويل اين پست برق ميدهد.

تاريخ شروع :92/10/1
تاريخ اتمام: 98/9/6
مبلغ سرمایه‌گذاری: 22 ميليون يوروCopyright 2017 © Pars Oil and Gas Company :: Powered By Parsian