مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست

واحد ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت نفت و گاز پارس :
افزایش شتاب ساخت و ساز و گسترش دامنه فعالیتهای اجرایی در منطقه پارس جنوبی هر چند نشانه پیشرفت و اقتدار هرچه بیشتر کشور می باشد، لیکن به موازات خود مسائل جانبی متعددی را بهمراه دارد که در صورت عدم مدیریت صحیح ، می تواند ثمرات تلاشهای صورت گرفته را از بین ببرد وپیامدهای پرهزینه و جبران ناپذیری را چه از نظر اقتصادی و چه از نظر اجتماعی و سیاسی بدنبال داشته باشد. یکی از این موارد پر اهمیت ، مسایل ایمنی، بهداشت و محیط زیست است که از یکطرف حفظ و ارتقاء سطح سلامت وایمنی کارکنان و از طرفی دیگر حفاظت از سرمایه های ملی و تاسیساتی را از خطرات متعدد موجود بر عهده دارد.

در این راستا مدیریت HSE شرکت نفت و گاز پارس در ادامه برنامه ها و طرحهای اجرایی و تحقیقاتی قبلی، ضمن بازنگری این برنامه ها بر اساس تغییرات Scope کاری شرکت در دو حوزه خشکی و دریا، اهداف و برنامه های ذیل را در حوزه های ایمنی، بهداشت ، محیط زیست و مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در دستور کارخود داده است

 ایمنی

1. نظارت بر اجرای صحیح تمامی فعالتهای اجرایی در حوزه کاری شرکت بر اساس استانداردها ، روش های اجرایی و دستورالعلهای موجود و مصوب.
2. ایجاد رقابت مناسب و سازنده در بین پیمانکاران در راستای افزایش هرچه بیشتر تعداد ساعات کاری بدون حادثه.
3. برگزاری منظم نشستها و جلسات مورد نیاز در جهت هماهنگی هر چه بیشت ر با HSE پیمانکاران و سایر شرکتهای فعال در منطقه، به منظور نزدیک کردن هر چه بیشتر دیدگاهها و پتانسیلهای کاری موجود در منطقه.
4. نظارت دقیق بر بازرسی و تهیه پرمیت برای تمامی ماشین آلات سنگین نظیر جرثقیلهای موجود در سایتها به منظور کاهش پیشگیری هرچه بیشتر از بروز حوادث.
5. ارتباط با مدیران و نمایندگان طرحها و پروژه های در دست اجرا به منظور تقویت ارتباطات و توان اجرایی در اجرای موازین ایمنی.
6. نظارت بر نحوه تدوین واجرای برنامه های آموزشی در زمینه HSE در حوزه پیمانکاران و مشارکت فعال در برنامه های آموزشی شرکت .
7. نظارت بر عملکرد واحدهای آتش نشانی در سایتها و نحوه فعالیت آنها در مواقع اضطراری.
8. شرکت در کمیته ایمنی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با حضور سایر شرکتهای منطقه و تعامل در اجرای طرحهای مشترک و همفکری و تصمیم گیری در خصوص برنامه های مربوط به ایمنی منطقه.

 بهداشت
1. نظارت بر عملکرد پیمانکاران غذایی شرکت و در کمپ اداری مسکونی و طرحهای تابعه بصورت دوره ای و بازدید های سرزده.
2. نظارت بر وضعیت اقامتگاه های مسکونی در منطقه از نظر تامین حداقل امکانات رفاهی وبهداشتی.
3. انجام پایش های دوره ای در اندازه گیری و ارزشیابی عوامل زیان آور محیط کار و طراحی کنترلهای فنی-مهندسی و مدیریتی-اجرایی در مسائل بهداشت حرفه ای کارکنان .
4. نظارت بر نحوه برنامه ریزی و اجرای معاینات شغلی کارکنان .
5. نظارت بر نحوه تامین ، نگهداری و توزیع آب شرب در منطقه چه در حوزه شرکت و چه در حوزه پیمانکاران
6. نظارت بر نحوه دفع پسماندها و فاضلابهای بهداشتی به منظور پیشگيری از بروز بیماریها.
7. مشارکت فعال در کمیته های بهداشت شرکت ملی نفت و منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس .
8. تعامل و ارتباط مناسب با مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی به منظور تدوین و اجرای طرحهای تحقیقاتی مناسب و مورد نیاز در منطقه.

 محیط زیست
1. ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي، اجتماعي و بهداشتي طرح پرشين ال.ان.جي.
2. برنامه ريزي جهت استقرار 8 ايستگاه پايش آلودگي هوا در منطقه ويژه (6 دستگاه در سايت 1 منطقه ويژه و 2 دستگاه در سايت 2 منطقه ويژه).
3. نصب يك دستگاه ايستگاه پايش آلودگي هوا در مجتمع مسكوني- اداري شركت نفت و گاز پارس با مشاركت پژوهشگاه صنعت نفت.
4. انجام طرح پايه مديريت پسماند در فازهاي 9و10 به همراه برنامه ريزي جهت احداث يك مجتمع دفع جهت دفع مواد زائد خطرناك و ويژه .
5. بررسي وضعيت تصفيه پساب فازهاي 9و10.
6. احداث واحد كاهش SO2 از دودكش خروجي واحد بازيافت گوگرد فازهاي 9و10.
7. اجراي پروژه مكانيزاسيون انبارصادرات گوگرد جهت جمع آوري انبار روباز گوگرد.
8. طراحي و ارائه سيستم يكپارچه پايش و مصرف مواد و انرژي و توليد آلاينده هاي زيست محيطي در پالايشگاه فازهاي 4و5 پارس جنوبي.
9. اجراي برنامه هاي سيستم مديريت يكپارچه .
10. انجام پروژه هاي پژوهشي زيست محيطي نظير: بررسي ميزان سمي بودن پساب خروجي ناشي از فعاليت پالايشگاه هاي گازي بر روي موجودات آبزي، استفاده از نانورس در حذف مواد آلي از پساب و بررسي عوامل موثر بر آن، مديريت مواد زائد جامد شهري در سايت 1 منطقه ويژه و ....
11. تلاش در جهت حفاظت و حراست از جنگل هاي مانگرو با انجام فعاليت هايي از قبيل: برگزاري كلاس هاي آموزشي براي كليه پرسنل، تهيه پوستر و پمفلت هاي آموزشي و ارسال به اداره آموزش و پرورش عسلويه جهت اطلاع رساني به محصلين در زمينه اهميت مانگرو.


  پدافند غیر عامل
جنگ یکی ازعناصر پایدار تاریخ بشری می باشد، به طوری که جامعه شناسان آن را به عنوان یک پدیده و واقعیت اجتماعی قلمداد نموده اند، بشریت در طول 5 هزار سال تاریخ تمدن خود، 14 هزار جنگ را دیده و در این جنگها قریب چهارمیلیارد انسان جان باخته اند. گفتنی اینکه در طول هزاران سال تمدن بشری صرفاً 292 سال بدون جنگ و مناقشه بوده است. در طی 45 سال، از سال 1945 ال سال 1990 در کره زمین فقط سه هفته بدون جنگ بوده است و اکثر این جنگها در کشورهای جهان سوم به وقوع پیوسته است.

در قرن بیستم بیش از 220 جنگ به وقوع پیوسته و بیش از 200 میلیون تلفات انسانی در پی داشته است. دفاع در دو بخش عامل و غیر عامل انجام می شود. بخش عامل را نیروی های نظامی و مسلح به عهده دارند ولی بخش پنهان دفاع را مردم و عموم انجام می دهند. این بخش را با نام دفاع غیر عامل می شناسند. با توجه به تغییر رویکرد جنگها تلفات در بخش غیر نظامی بسیار بیشتر از بخشهای عامل شده است. مرزهای سرزمینی میهن طی سالیان گذشته شاهد چهار جنگ مهم بوده است.
جنگ تحمیلی، جنگ اول خلیج فارس، جنگ افغانستان و جنگ اخیر آمریکا و انگلیس بر علیه عراق این چهار جنگ می باشند. سخنان حکیمانه امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری که منبعث از روح و تعالیم قرآن کریم می باشد راه و مسیر میهن اسلامی را در شیوه بر خورد با اجتناب ناپذیر بودن جنگها به خوبی روشن و تبیین نموده است.

 دسترسی به وب سایت مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست