طرح توسعه فازهای ٦و٧و٨

 هدف‌ از توسعه‌ فازهاي‌ 6و7و8 عبارتند از:
   توليد روزانه‌ 104 ميليون‌ متر مكعب‌ گاز ترش‌ و خشك‌
   توليد روزانه‌ 158 هزار بشكه‌ ميعانات‌ گازي‌
   توليد ساليانه‌ 1.6 ميليون‌ تن‌ گاز مايع‌ (پروپان‌ و بوتان)‌ "LPG" جهت‌ صادرات‌
   گاز ترش‌ توليدي‌ از اين‌ فازها از طريق‌ يك‌ خط‌ لوله‌ 512 كيلومتري‌ به‌ ميدان‌ نفتي‌ آغاجاري‌ در خوزستان‌ انتقال‌ و به‌ منظور ازدياد ضريب‌
   برداشت‌ نفت‌ از مخزن‌ به‌ اين‌ ميادين‌ تزريق‌ مي‌گردد.

همچنين با ارسال گاز ترش فازهاي 6و7و8 به پالايشگاه هاي فاز يك و فازهاي 9و10 شرايط براي توليد روزانه 66 ميليون متر مكعب گاز   شيرين جهت تزريق در شبكه سراسري گاز كشور در فصل سرما مهيا مي‌باشد.
همچنين جهت تامين گاز شيرين مورد نياز كشور در ماه هاي سرد سال، مقرر گرديده است تا واحد شيرين سازي گاز فازهاي 6و7و8 در قالب يك قرارداد مجزا در جنب پالايشگاه احداث گردد.
در چارچوب قرارداد مي‌بايست 51 درصد ساخت تجهيزات و اجراي پروژه توسط شركتهاي داخلي تامين مي‌گرديد كه در عمل سهم ساخت داخل بيش از 56 درصد بوده است.

 تاسيسات‌ دريايي‌ اين‌ فازها عبارتند از:
   سه‌ سكوي‌ توليد و حفاري‌ 30 حلقه‌ چاه‌
   سه‌ رشته‌ خط‌ لوله‌ 32 اينچ‌ دريايي‌ به‌ منظور انتقال‌ گاز به‌ پالايشگاه‌ ساحلي‌ هر كدام‌ به‌ طول‌ تقريبي105 كيلومتر
   سه‌ رشته‌ خط‌ لوله‌ 4.5 اينچي‌ انتقال‌ محلول‌ گلايكول‌
   دومين‌ ترمينال‌ گوي‌ شناور به‌ منظور صادرات‌ ميعانات‌ گازي‌
   يك‌ رشته‌ خط‌ لوله‌ 30 اينچ‌ دريايي‌ به‌ طول‌ 5.4 كيلومتر به‌ منظور انتقال‌ ميعانات‌ گازي‌ به‌ گوي‌ شناور

 تاسيسات‌ ساحلي‌ اين‌ فازها عبارتند از:
واحدهاي‌ دريافت‌ و جداسازي‌ گاز و ميعانات‌ گازي‌، تثبيت‌ ميعانات‌ گازي‌، نم‌زدايي‌ گاز، استحصال‌ گاز مايع‌، تنظيم‌ نقطه‌ شبنم‌ و تراكم‌ گاز و تغليظ‌ محلول‌ گلايكول‌ جهت‌ ارسال‌ به‌ تاسيسات‌ دريايي‌.

   نيروگاه گازي توليد برق به ظرفيت 176 مگاوات جهت تامين برق مورد نياز پالايشگاه

عمليات‌ توسعه‌ فازهاي‌ 6، 7 و 8 ميدان‌ گازي‌ پارس‌ جنوبي‌ در تيرماه‌ 1379 به‌ شركت‌ پتروپارس‌ واگذار گرديد.
در آبان ماه 1381 شركت نروژي استات اويل به عنوان اپراتور توسعه طرح در بخش تاسيسات دريايي و حفاري چاهها مشغول به كار گرديد.

اولين فاز در بخش پالايشگاه و دريا از 15 شهريورماه 1387 در دست بهره برداري قرار گرفت.
دومين فاز در بخش پالايشگاه و دريا از 1 ديماه 1387 در دست بهره برداري قرار گرفت.
سومين فاز در بخش پالايشگاه و دريا از 20 مهرماه 1388 در دست بهره برداري قرار گرفت.
انتقال گاز ترش جهت تزريق در ميادين نفتي آغاجاري در تاريخ 15 بهمن 1388 آغاز گرديد.

پالايشگاه خشكي و نيروگاه برق در تاريخ اول شهريور ماه 88 به شركت شركتهاي  مجتمع گاز پارس جنوبي تحويل گرديد.

در 24 آذرماه 88 نيز كل مجموعه تاسيسات دريايي طرح فازهاي 6و7و8 به مديريت عمليات نفت و گاز تحويل شد.

 برای دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.


پروژه ها > میدان گازی پارس جنوبی > درحال بهره برداری > فازهای ٦ و ٧ و ٨