شرکت نفت و گاز پارس
تاریخ: 1398/11/14
ویدیو / عملیات نصب آخرین عرشه دریایی فاز ۱۴ پارس جنوبی