پیش بینی آب و هوا

شهر: 

گزارش آب و هوا:
وضعیت حاضر : 30°C
حداکثر : 50°C
حداقل : 30°C

اغلب ابری
پیش بینی 5 روزه:
پنجشنبه آفتابی
حداکثر :50°C حداقل :30°C
جمعه آفتابی
حداکثر :48°C حداقل :30°C
شنبه آفتابی
حداکثر :48°C حداقل :30°C
یکشنبه آفتابی
حداکثر :49°C حداقل :31°C
دوشنبه آفتابی
حداکثر :48°C حداقل :29°C
جزئیات بیشتر وضعیت کنونی :
حداکثر 50°C
حداقل 30°C
خنکی باد 30°C
سرعت باد km/h0
جهت وزش باد 0
عرض جغرافیایی 30.17
طول جغرافیایی 48.83
امکانات > پیش بینی آب و هوا