پیش بینی آب و هوا

شهر: 

گزارش آب و هوا:
وضعیت حاضر : 17°C
حداکثر : 34°C
حداقل : 18°C

معتدل
پیش بینی 5 روزه:
شنبه آفتابی
حداکثر :34°C حداقل :18°C
یکشنبه آفتابی
حداکثر :33°C حداقل :18°C
دوشنبه قسمتی ابری
حداکثر :33°C حداقل :18°C
سه شنبه آفتابی
حداکثر :35°C حداقل :20°C
چهارشنبه اغلب آفتابی
حداکثر :34°C حداقل :22°C
جزئیات بیشتر وضعیت کنونی :
حداکثر 34°C
حداقل 18°C
خنکی باد 17°C
سرعت باد km/h8.05
جهت وزش باد 330
عرض جغرافیایی 30.17
طول جغرافیایی 48.83
امکانات > پیش بینی آب و هوا