پیش بینی آب و هوا

شهر: 

گزارش آب و هوا:
وضعیت حاضر : 22°C
حداکثر : 29°C
حداقل : 17°C

معتدل
پیش بینی 5 روزه:
شنبه آفتابی
حداکثر :29°C حداقل :17°C
یکشنبه اغلب آفتابی
حداکثر :29°C حداقل :16°C
دوشنبه آفتابی
حداکثر :30°C حداقل :17°C
سه شنبه قسمتی ابری
حداکثر :29°C حداقل :17°C
چهارشنبه اغلب آفتابی
حداکثر :26°C حداقل :12°C
جزئیات بیشتر وضعیت کنونی :
حداکثر 29°C
حداقل 17°C
خنکی باد 22°C
سرعت باد km/h8.05
جهت وزش باد 170
عرض جغرافیایی 30.17
طول جغرافیایی 48.83
امکانات > پیش بینی آب و هوا