پیش بینی آب و هوا

شهر: 

گزارش آب و هوا:
وضعیت حاضر : 32°C
حداکثر : 44°C
حداقل : 29°C

معتدل
پیش بینی 5 روزه:
جمعه صاف
حداکثر :44°C حداقل :29°C
شنبه قسمتی ابری
حداکثر :44°C حداقل :30°C
یکشنبه آفتابی
حداکثر :46°C حداقل :31°C
دوشنبه آفتابی
حداکثر :47°C حداقل :32°C
سه شنبه آفتابی
حداکثر :47°C حداقل :31°C
جزئیات بیشتر وضعیت کنونی :
حداکثر 44°C
حداقل 29°C
خنکی باد 32°C
سرعت باد km/h8.05
جهت وزش باد 150
عرض جغرافیایی 30.17
طول جغرافیایی 48.83
امکانات > پیش بینی آب و هوا