پیش بینی آب و هوا

شهر: 

گزارش آب و هوا:
وضعیت حاضر : 10°C
حداکثر : 20°C
حداقل : 11°C

معتدل
پیش بینی 5 روزه:
چهارشنبه آفتابی
حداکثر :20°C حداقل :11°C
پنجشنبه قسمتی ابری
حداکثر :18°C حداقل :8°C
جمعه آفتابی
حداکثر :21°C حداقل :9°C
شنبه آفتابی
حداکثر :23°C حداقل :11°C
یکشنبه اغلب آفتابی
حداکثر :23°C حداقل :11°C
جزئیات بیشتر وضعیت کنونی :
حداکثر 20°C
حداقل 11°C
خنکی باد 8°C
سرعت باد km/h14.48
جهت وزش باد 300
عرض جغرافیایی 30.17
طول جغرافیایی 48.83
امکانات > پیش بینی آب و هوا