پیش بینی آب و هوا

شهر: 

گزارش آب و هوا:
وضعیت حاضر : 33°C
حداکثر : 41°C
حداقل : 26°C

معتدل
پیش بینی 5 روزه:
پنجشنبه صاف
حداکثر :41°C حداقل :26°C
جمعه آفتابی
حداکثر :42°C حداقل :24°C
شنبه آفتابی
حداکثر :43°C حداقل :24°C
یکشنبه آفتابی
حداکثر :44°C حداقل :26°C
دوشنبه آفتابی
حداکثر :42°C حداقل :26°C
جزئیات بیشتر وضعیت کنونی :
حداکثر 41°C
حداقل 26°C
خنکی باد 33°C
سرعت باد km/h11.27
جهت وزش باد 280
عرض جغرافیایی 30.17
طول جغرافیایی 48.83
امکانات > پیش بینی آب و هوا