پیش بینی آب و هوا

شهر: 

گزارش آب و هوا:
وضعیت حاضر : 23°C
حداکثر : 26°C
حداقل : 12°C

معتدل
پیش بینی 5 روزه:
یکشنبه صاف
حداکثر :26°C حداقل :12°C
دوشنبه آفتابی
حداکثر :27°C حداقل :12°C
سه شنبه اغلب آفتابی
حداکثر :27°C حداقل :14°C
چهارشنبه آفتابی
حداکثر :26°C حداقل :13°C
پنجشنبه آفتابی
حداکثر :26°C حداقل :12°C
جزئیات بیشتر وضعیت کنونی :
حداکثر 26°C
حداقل 12°C
خنکی باد 23°C
سرعت باد km/h11.27
جهت وزش باد 190
عرض جغرافیایی 30.17
طول جغرافیایی 48.83
امکانات > پیش بینی آب و هوا