پیش بینی آب و هوا

شهر: 

گزارش آب و هوا:
وضعیت حاضر : 43°C
حداکثر : 48°C
حداقل : 29°C

معتدل
پیش بینی 5 روزه:
جمعه صاف
حداکثر :48°C حداقل :29°C
شنبه آفتابی
حداکثر :50°C حداقل :33°C
یکشنبه
حداکثر :50°C حداقل :33°C
دوشنبه
حداکثر :48°C حداقل :31°C
سه شنبه
حداکثر :46°C حداقل :30°C
جزئیات بیشتر وضعیت کنونی :
حداکثر 48°C
حداقل 29°C
خنکی باد 43°C
سرعت باد km/h8.05
جهت وزش باد 270
عرض جغرافیایی 30.17
طول جغرافیایی 48.83
امکانات > پیش بینی آب و هوا