پیش بینی آب و هوا

شهر: 

گزارش آب و هوا:
وضعیت حاضر : 13°C
حداکثر : 24°C
حداقل : 15°C

معتدل
پیش بینی 5 روزه:
دوشنبه آفتابی
حداکثر :24°C حداقل :15°C
سه شنبه آفتابی
حداکثر :27°C حداقل :18°C
چهارشنبه
حداکثر :27°C حداقل :16°C
پنجشنبه باران سنگین
حداکثر :21°C حداقل :13°C
جمعه آفتابی
حداکثر :19°C حداقل :6°C
جزئیات بیشتر وضعیت کنونی :
حداکثر 24°C
حداقل 15°C
خنکی باد 13°C
سرعت باد km/h0
جهت وزش باد 0
عرض جغرافیایی 30.17
طول جغرافیایی 48.83
امکانات > پیش بینی آب و هوا