پیش بینی آب و هوا

شهر: 

گزارش آب و هوا:
وضعیت حاضر : 35°C
حداکثر : 44°C
حداقل : 29°C

معتدل
پیش بینی 5 روزه:
دوشنبه صاف
حداکثر :44°C حداقل :29°C
سه شنبه آفتابی
حداکثر :45°C حداقل :29°C
چهارشنبه آفتابی
حداکثر :47°C حداقل :29°C
پنجشنبه آفتابی
حداکثر :47°C حداقل :31°C
جمعه آفتابی
حداکثر :48°C حداقل :31°C
جزئیات بیشتر وضعیت کنونی :
حداکثر 44°C
حداقل 29°C
خنکی باد 35°C
سرعت باد km/h14.48
جهت وزش باد 310
عرض جغرافیایی 30.17
طول جغرافیایی 48.83
امکانات > پیش بینی آب و هوا