پیش بینی آب و هوا

شهر: 

گزارش آب و هوا:
وضعیت حاضر : 39°C
حداکثر : 47°C
حداقل : 33°C

معتدل
پیش بینی 5 روزه:
جمعه صاف
حداکثر :47°C حداقل :33°C
شنبه آفتابی
حداکثر :49°C حداقل :32°C
یکشنبه
حداکثر :48°C حداقل :32°C
دوشنبه
حداکثر :47°C حداقل :29°C
سه شنبه آفتابی
حداکثر :44°C حداقل :29°C
جزئیات بیشتر وضعیت کنونی :
حداکثر 47°C
حداقل 33°C
خنکی باد 39°C
سرعت باد km/h11.27
جهت وزش باد 300
عرض جغرافیایی 30.17
طول جغرافیایی 48.83
امکانات > پیش بینی آب و هوا