پیش بینی آب و هوا

شهر: 

گزارش آب و هوا:
وضعیت حاضر : 17°C
حداکثر : 21°C
حداقل : 11°C

اغلب ابری
پیش بینی 5 روزه:
جمعه تا حدودی صاف
حداکثر :21°C حداقل :11°C
شنبه آفتابی
حداکثر :20°C حداقل :8°C
یکشنبه اغلب آفتابی
حداکثر :19°C حداقل :6°C
دوشنبه آفتابی
حداکثر :19°C حداقل :6°C
سه شنبه آفتابی
حداکثر :21°C حداقل :8°C
جزئیات بیشتر وضعیت کنونی :
حداکثر 21°C
حداقل 11°C
خنکی باد 17°C
سرعت باد km/h0
جهت وزش باد 0
عرض جغرافیایی 30.17
طول جغرافیایی 48.83
امکانات > پیش بینی آب و هوا