پیش بینی آب و هوا

شهر: 

گزارش آب و هوا:
وضعیت حاضر : 23°C
حداکثر : 39°C
حداقل : 26°C

معتدل
پیش بینی 5 روزه:
یکشنبه آفتابی
حداکثر :39°C حداقل :26°C
دوشنبه قسمتی ابری
حداکثر :40°C حداقل :26°C
سه شنبه اغلب آفتابی
حداکثر :38°C حداقل :23°C
چهارشنبه قسمتی ابری
حداکثر :36°C حداقل :22°C
پنجشنبه آفتابی
حداکثر :37°C حداقل :23°C
جزئیات بیشتر وضعیت کنونی :
حداکثر 39°C
حداقل 26°C
خنکی باد 23°C
سرعت باد km/h11.27
جهت وزش باد 280
عرض جغرافیایی 30.17
طول جغرافیایی 48.83
امکانات > پیش بینی آب و هوا