پیش بینی آب و هوا

شهر: 

گزارش آب و هوا:
وضعیت حاضر : 27°C
حداکثر : 29°C
حداقل : 14°C

معتدل
پیش بینی 5 روزه:
پنجشنبه آفتابی
حداکثر :29°C حداقل :14°C
جمعه آفتابی
حداکثر :33°C حداقل :19°C
شنبه آفتابی
حداکثر :34°C حداقل :17°C
یکشنبه آفتابی
حداکثر :32°C حداقل :18°C
دوشنبه قسمتی ابری
حداکثر :34°C حداقل :18°C
جزئیات بیشتر وضعیت کنونی :
حداکثر 29°C
حداقل 14°C
خنکی باد 27°C
سرعت باد km/h28.97
جهت وزش باد 340
عرض جغرافیایی 30.17
طول جغرافیایی 48.83
امکانات > پیش بینی آب و هوا