پیش بینی آب و هوا

شهر: 

گزارش آب و هوا:
وضعیت حاضر : 24°C
حداکثر : 37°C
حداقل : 22°C

معتدل
پیش بینی 5 روزه:
پنجشنبه آفتابی
حداکثر :37°C حداقل :22°C
جمعه آفتابی
حداکثر :38°C حداقل :24°C
شنبه قسمتی ابری
حداکثر :39°C حداقل :26°C
یکشنبه قسمتی ابری
حداکثر :39°C حداقل :27°C
دوشنبه قسمتی ابری
حداکثر :38°C حداقل :27°C
جزئیات بیشتر وضعیت کنونی :
حداکثر 37°C
حداقل 22°C
خنکی باد 24°C
سرعت باد km/h8.05
جهت وزش باد 360
عرض جغرافیایی 30.17
طول جغرافیایی 48.83
امکانات > پیش بینی آب و هوا