پیش بینی آب و هوا

شهر: 

گزارش آب و هوا:
وضعیت حاضر : 23°C
حداکثر : 38°C
حداقل : 21°C

معتدل
پیش بینی 5 روزه:
سه شنبه صاف
حداکثر :38°C حداقل :21°C
چهارشنبه آفتابی
حداکثر :39°C حداقل :22°C
پنجشنبه آفتابی
حداکثر :38°C حداقل :23°C
جمعه قسمتی ابری
حداکثر :38°C حداقل :23°C
شنبه قسمتی ابری
حداکثر :37°C حداقل :24°C
جزئیات بیشتر وضعیت کنونی :
حداکثر 38°C
حداقل 21°C
خنکی باد 23°C
سرعت باد km/h0
جهت وزش باد 0
عرض جغرافیایی 30.17
طول جغرافیایی 48.83
امکانات > پیش بینی آب و هوا