پیش بینی آب و هوا

شهر: 

گزارش آب و هوا:
وضعیت حاضر : 22°C
حداکثر : 23°C
حداقل : 17°C

پیش بینی 5 روزه:
پنجشنبه
حداکثر :23°C حداقل :17°C
جمعه قسمتی ابری
حداکثر :26°C حداقل :14°C
شنبه آفتابی
حداکثر :25°C حداقل :11°C
یکشنبه آفتابی
حداکثر :24°C حداقل :10°C
دوشنبه آفتابی
حداکثر :26°C حداقل :11°C
جزئیات بیشتر وضعیت کنونی :
حداکثر 23°C
حداقل 17°C
خنکی باد 22°C
سرعت باد km/h33.8
جهت وزش باد 180
عرض جغرافیایی 30.17
طول جغرافیایی 48.83
امکانات > پیش بینی آب و هوا