پیش بینی آب و هوا

شهر: 

گزارش آب و هوا:
وضعیت حاضر : 26°C
حداکثر : 32°C
حداقل : 21°C

اغلب ابری
پیش بینی 5 روزه:
شنبه قسمتی ابری
حداکثر :32°C حداقل :21°C
یکشنبه آفتابی
حداکثر :33°C حداقل :21°C
دوشنبه آفتابی
حداکثر :35°C حداقل :22°C
سه شنبه آفتابی
حداکثر :37°C حداقل :24°C
چهارشنبه
حداکثر :37°C حداقل :23°C
جزئیات بیشتر وضعیت کنونی :
حداکثر 32°C
حداقل 21°C
خنکی باد 26°C
سرعت باد km/h37.01
جهت وزش باد 310
عرض جغرافیایی 30.17
طول جغرافیایی 48.83
امکانات > پیش بینی آب و هوا