پیش بینی آب و هوا

شهر: 

گزارش آب و هوا:
وضعیت حاضر : 20°C
حداکثر : 32°C
حداقل : 18°C

اغلب ابری
پیش بینی 5 روزه:
چهارشنبه اغلب آفتابی
حداکثر :32°C حداقل :18°C
پنجشنبه
حداکثر :30°C حداقل :18°C
جمعه اغلب آفتابی
حداکثر :32°C حداقل :19°C
شنبه آفتابی
حداکثر :34°C حداقل :21°C
یکشنبه آفتابی
حداکثر :36°C حداقل :22°C
جزئیات بیشتر وضعیت کنونی :
حداکثر 32°C
حداقل 18°C
خنکی باد 20°C
سرعت باد km/h8.05
جهت وزش باد 30
عرض جغرافیایی 30.17
طول جغرافیایی 48.83
امکانات > پیش بینی آب و هوا