مدیریت مهندسی نفت و گاز

مدیریت مهندسی نفت و گاز، به عنوان متولی بخش بالادستی میادین تحت مدیریت شرکت نفت و گاز پارس، مسئولیت راهبری گستره وسیعی از فعالیت‌های فنی تحت­الارضی در این میادین را بر عهده دارد و به دلیل ماهیت ذاتی حوزه بالادستی، تنها مدیریت فنی شرکت می‌باشد که در هر سه مقطع اصلی عمر میدان یعنی ارزیابی، توسعه و در نهایت تولید، به عنوان یکی از ارکان اصلی ایفای نقش می‌نماید. اگرچه در مرحله توسعه، عمده فعالیت‌های این مدیریت، همانند سایر مدیرت‌های شرکت، از جایگاه نظارتی و راهبری کلان می‌باشد اما در زمینه فعالیت‌های مربوط به مراحل ارزیابی و تولید، این مدیریت علاوه بر نقش نظارت و راهبری، در موارد مورد نیاز به عنوان مجری نیز ایفای نقش می‌نماید. اهم فعالیت‌های این مدیریت در سه مقطع یاد شده، که طیف متنوعی از اقدامات مطالعاتی، عملیاتی و حتی قراردادی را در بر می‌گیرد، عبارتند از:

ارزیابی (پیش از توسعه):

*       تعریف و اجرای برنامه‌های ارزیابی مخزن با هدف دستیابی به اطلاعات تحت‌الارضی مورد نیاز از هر یک از میادین و کاهش عدم قطعیت‌های مرتبط با آنها

*      ارزیابی میزان ذخایر هیدروکربوری و پتانسیل تولید هر یک از مخازن تحت مدیریت، از طریق انجام مطالعات جامع مدلی و متعاقبا ارائه برنامه اولیه توسعه و تولید از میدان

*       تهیه شرح کار فنی بخش بالادستی قراردادهای توسعه هر یک از میادین و یا فازهای میدان گازی پارس جنوبی

توسعه:

*       راهبری مطالعات مدلی و و نیز مطالعات مربوط به عملیات تحت‌الارضی تعریف شده در فرآیند توسعه

*        نظارت مستمر بر حسن اجرای برنامه‌های عملیاتی توسعه بخش بالادستی در هر فاز و یا میدان

*       تصمیم‌گیری در رابطه با هر گونه تغییر در شرح کار اولیه توسعه فاز و یا میدان (تغییر در تعداد و یا آرایش چاه‌ها، نحوه تکمیل چاه و ...) متناسب با اطلاعات مخزنی جدید به دست آمده و یا شرایط خاص عملیاتی حادث شده

تولید:

*        ارائه برنامه تولید از چاه‌های مختلف میادین تحت مدیریت شرکت، در بازه‌های شش ماه و نظارت پیوسته بر رعایت برنامه تولید ابلاغی

*        بروزرسانی دوره‌ای مطالعات مدلی و به تبع آن برنامه توسعه و تولید مربوط به هر میدان ، با استفاده از آخرین اطلاعات تولید و عملیات‌های ارزیابی انجام شده

*        مطالعه و ارائه راهکارهای لازم جهت افزایش پتانسیل تولیدی چاه‌ها و همچنین شناسایی چاه‌های دارای مشکل تولید و متعاقبا تعریف و اجرای برنامه‌های عملیاتی مورد نیاز جهت بهبود توان تولید در آنها

اقدامات مذکور و نیز سایر فعالیت‌های تعریف شده در شرح کار مدیریت مهندسی نفت و گاز از طریق هفت واحد تعریف شده در ساختار سازمانی این مدیریت، یعنی واحدهای ژئوفیزیک، پتروفیزیک، زمین‌شناسی، مطالعات مخازن، حفاری، عملیات مخازن و بهره‌برداری انجام می‌پذیرد.

واحد ژئوفيزيك

واحد ژئوفيزيك با در اختيار داشتن كارشناسان توانمند و كارآزموده، برنامه‌ريزي، هدايت و نظارت بر كليه فعاليت هاي ژئوفيزيكي شامل عمليات برداشت لرزه نگاري سه‌بعدي و درون چاهي، پردازش داده‌هاي لرزه‌اي، تعبير و تفسير مقدماتي و پيشرفته اين داده‌ها را بر عهده دارد. اين واحد به صورت تعاملي با ساير واحدهاي مطالعاتي و عملياتي مديريت مهندسي نفت و گاز، در ساخت مدل ساختماني لايه‌ها و گسل و نحوه توزيع خصوصيات سنگ و سيال در فواصل بين چاهي نقش بسيار مهمي را ايفا مي‌كند.

 اطلاعات سه‌بعدي (و چهاربعدي) و مطالعات ژئوفيزيكي ديد سه‌بعدي از ساختمان و خصوصيات سنگ و سيال مخزن و تغييرات ميدان را فراهم مي‌كند كه در اين ميان واحد ژئوفيزيك با نقش مطالعاتي در تشخيص روند تغييرات ضخامت لايه‌ها و تغييرات خواص مخزن در تعيين محل بهينه حفاري و حجم دقيق هيدروكربن درجاي مخزن، در تهيه و تدوين برنامه بهينه توسعه ميدان همكاري دارد.

واحد زمين شناسي
برنامه‌ريزي ، نظارت ، هدايت و پيگيري كليه فعاليتهاي زمين شناسي، همچنين ارزيابي‌هاي زمين شناسي ميادين در حال توسعه، تامين اطلاعات مورد نياز واحدهاي مهندسي مخازن و حفاري و نيز اظهار نظر نهايي و نظارت عالي در به‌كار‌گيري تجارب، اصول علمي، فني و اعمال روش‌ها و تكنولوژي‌هاي نوين در امور زمين شناسي كليه ميادين تحت پوشش توسط مهندسين زبده و كارآزموده در اين بخش صورت مي‌پذيرد.

 مطالعات زمين شناسي به عنوان يكي از گام‌هاي اوليه در اكتشاف مخازن هیدروکربوری قلمداد شده و همواره در پروژه‌هاي اكتشافي و توسعه ای از جايگاه ويژه اي بر خوردار بوده است. فعالیت های انجام شده در واحد زمین‌شناسی شامل دو بخش مطالعات زمین شناسی (مطالعات بنیانی و کاربردی) و عملیات زمین شناسی می‌باشد که   طیف گسترده ای از تخصص های مختلف شامل زمین شناسی نفت، رسوب شناسی، چینه شناسی، زمین شناسی مهندسی و تكنوتيك را در بر می‌گیرد. به طورکلی فعالیت های انجام شده در بخش مطالعات زمین شناسی، بستر اجرایی لازم برای تعیین محل حفاری چاه ها، مسير و الگوی آنها، نقطه ورود به مخزن و انتهاي چاه، و نيز تهیه طرح های توجیهی برداشت از میادین هیدروکربوری را فراهم می آورد. بخش عملیات زمین شناسی پس از اتمام طرح های توجیهی زمین شناسی پایه، مسئولیت اجرا و نظارت بر حفاری چاههای اکتشافی، توصیفی و توسعه‌ای را بر عهده دارد و برای نیل به این هدف به طور مستمر با بخش مطالعات زمین شناسی در ارتباط بوده و اطلاعات حفاری، توصیف زمین شناسی واحدهای سنگی و مخزني را جهت تکمیل مطالعات آینده و تهیه طرح های توسعه میادین در اختیار بخش مطالعات قرار می‌دهد. فعالیت های انجام شده در بخش زمین شناسی طیف گسترده‌ای از مطالعات زيست- چينه اي، مطالعات رسوب شناسي و توصیف مغزه ها، ارزیابی انواع سنگ منشاء، مخزن و پوش سنگ و تعیین نحوه گسترش آنها، ارزیابیهای پتروفیزیکی، مطالعات مکانیک سنگ و پایداری دیواره چاه و همچنین تهيه نقشه ها و مدلهای زمين‌شناسي به منظور تعيين حجم مخزن را در بر می‌گیرد.

واحد مهندسي مطالعات مخازن
اين بخش با حركت در چهارچوب وظايف خود، يعني آناليز صحيح خصوصيات مختلف مخزن و درك دقيق روابط مابين آنها و همچنين وارد نمودن اطلاعات منتج از آن به مدل شبيه سازي، سعي در آن دارد تا با به‌روز كردن مدل در راستاي تطابق بهتر و دقيق‌تر تاريخچه مخزن با نتايج حاصل از پيش‌بيني مدل و كاهش عدم قطعيت‌هاي آن قدم بردارد تا بتواند با تخمين ميزان ذخاير هيدروكربني و پيش‌بيني عملكرد توليد مخزن، علاوه بر اعمال تصميم‌گيري‌هاي درست درباره نحوه توسعه ميادين، با انجام برنامه‌ريزي‌هاي لازم جهت توليد بهينه از چاه‌هاي ميدان، به عنوان راهنماي استراتژي‌هاي بعدي توليد ايفاي نقش نمايد.
اين بخش همچنين با تهيه برنامه جامع توسعه ميدان، طراحي و نظارت بر تست‌هاي درون‌چاهي، تفسير و بررسي نتايج بدست‌آمده و همچنين نظارت كلي بر حفاري و تكميل چاه‌ها و عمليات تعميراتي آن، نقش كليدي در افزايش استنباط كلي از مخزن و ايجاد نگرش صحيح‌تر از كل ميدان را بر‌عهده دارد و در حقيقت تعريف معماري مخزن بر عهده اين بخش از مديريت مهندسي نفت و گاز مي‌باشد.

واحد حفاري

رويكرد استراتژيك اين واحد، افزايش راندمان عمليات حفاري، تعمير و تكميل چاه­هاي ميادين تحت اختيار با اولويت حفظ اصول ايمني، بهداشت و محيط­زيست و با هدف نگهداشت و افزايش توان توليد مي‌باشد. اهم وظايف اين واحد عبارتند از:

·        تنظيم و تدوين شرح كار فني قراردادهاي حفاري با لحاظ صرفه و صلاح شركت ملي نفت ايران

·   نظارت بر حسن انتخاب پيمانكاران حفاري، پيمانكاران خدمات فني و سازندگان كالاي حفاري و تكميل چاه

·        تهيه و تدوين مشخصات دكل­هاي حفاري دريايي مورد نياز متناسب با نيازهاي عملياتي

·        مديريت دكل هاي حفاري

·        تهيه/بررسي برنامه­ها و دستورالعمل هاي مهندسي حفاري، تعمير و تكميل چاه­ها و خدمات جانبي

·        برآورد هزينه­هاي انجام پروژه­هاي مربوطه

·        طراحي چاه، طراحي لوله هاي جداري و رشته تكميل چاه متناسب با مشخصات ميدان

·        نظارت بر روند خريد، ساخت، تست و تحويل كالاهاي حفاري

·        مديريت كالاهاي حفاري به منظور رفع نيازهاي حفاري، تعمير و تكميل چاه­ها

·        نظارت بر حسن اجراي كليه مراحل عمليات حفاري چاه­هاي توسعه­اي و ارزيابي

·        نظارت بر كيفيت ارائه خدمات فني حفاري

·   ارزيابي شركتهاي متقاضي ورود به فهرست پيمانكاران و سازندگان مورد تأييد از طريق كميته ارزيابي و توسعه نظام پيمانكاران و سازندگان

·        ارزيابي عملكرد پيمانكاران حفاري طرح­هاي توسعه و پيمانكاران فرعي آنها

·        برنامه­ريزي جهت بومي­سازي كالاهاي حفاري

·        برنامه­ريزي جهت تعمير چاه­هاي توليدي در صورت لزوم

·        تغییر طراحی چاه­ها در صورت لزوم

·        مستندسازي و حفظ كليه اطلاعات چاه­هاي ميادين تحت اختيار

·        بررسي و تعيين آموزش مورد نياز كاركنان بر اساس وظايف سازماني

واحد پتروفیزیک

واحد پتروفیزیک در راستای شناسايي هر چه دقیق تر خواص مخزنی و همكاري در فرآيند تولید صيانتي از ميادين تحت اختيار، عهده‌دار فعاليت‌هاي ذيل مي‌باشد:

·   برنامه‌ريزي و نظارت بر حسن انجام عمليات نمودارگيري متداول و پیشرفته پتروفیزیکی، نمودارهای LWD، نمودارهای ارزیابی بندش سیمان و ديگر نمودارها در چاه های توصیفی و توسعه ای میادین تحت اختیار و کنترل کیفیت داده های اخذ شده

·   تعبیر و تفسیر نمودارهای مختلف پتروفیزیکی با استفاده از نرم افزارهاي تخصصي و پيشرفته و نظارت بر حسن انجام این روند به منظورتعیین لیتولوژی، تخلخل کل وموثر، اشباع آب و هیدروکربن، اعمال شرايط مرزي و حدود برش براي جداسازي لايه‌هاي مخزني مناسب از فواصل غير‌مفيد و محاسبه پارامترهاي مخزني، تعيين نسبت خالص به ناخالص سنگ، تعیین سطح تماس سیالات، تعيين بازه هاي مناسب جهت مشبك‌كاري و پیشنهاد نقاط تست فشار و نمونه گيري از سيالات مخزني

·        ارزیابی عملکرد فنی پیمانکاران نمودارگیری و مطالعاتی

·        تهيه اسناد مناقصات عمليات نمودارگيري و مطالعات پتروفيزيكي

·   تهیه بانک اطلاعاتی از کلیه داده‌های پتروفیزیکی شامل داده‌های خام و تفسیر شده و گزارش های پتروفیزیکی در قالب سامانه داده‌هاي بالادستي

 

واحد مهندسی بهره‌برداری

مديريت مهندسي نفت و گاز در راستاي عمل به وظيفه خود در خصوص "مدیریت چاه ها"، تولید ایمن، بهینه و پایدار را طی دوران چرخه حیات چاه‌ها، راهبری می‌کند که این امر در مقطع فعلی به طور عمده با محوریت توسعه و تولید از ميدان گازي پارس جنوبی صورت می‌گیرد. در راستاي انجام مأموريت محوله و تحقق اهداف مرتبط با آن،  واحد مهندسی بهره‌برداری، بسته به فرآیند در دست اجرا، انجام وظایف ذيل را به صورت مستمر در دستور كار خود دارد:

·   طراحی و نظارت بر اجرای عملیات‌ تکمیل شامل مشبک‌کاری، انگیزش، تمیزكاری و اسيد‌كاري با حصول اطمینان از تحقق الزامات فنی، مالی، حقوقی و قراردادي.

·   مدیریت تولید چاه‌ها شامل جمع‌آوری، تفسیر و پایش داده‌ها و اطلاعات عملکرد چاه‌ها، سکوها و فازها از جمله فشار بسته، فشار جریانی، دبی، نمودارهای بهره‌دهی با در نظر گرفتن نرخ‌های تولید تکلیفی و تولید بهینه

·   مدیریت یکپارچه چاه (Well Integrity Management) در بخش تجهیزات سرچاهی و درون‌چاهی، رشته تکمیلی و لوله‌های جداری مطابق استانداردهای API و NORSOK به منظور مدیریت چالش‌های احتمالی

به منظور تحقق بخشيدن به اهداف و وظایف ياد شده، در مواردی که انجام وظایف به طور مستقيم بر عهده اين واحد نمي باشد ولی نتایج آن مدیریت چاه را تحت تاثیر قرار می‌دهد، با بهره‌گیری از تجربیات داخلی و بین‌المللی، همکاری و مشورت با واحدهاي متولی امر، در موارد ذیل صورت می‌گیرد:

·   بهینه‌سازی طراحی، اجرا، جمع‌آوری و تفسیر داده‌های مرتبط با آزمایش‌های درون‌چاهی از جمله نمودارنگار تولید، ساق‌مته و PI (همكاري با واحد عمليات مخازن)

·   بهینه‌سازی طراحی و اجراي عملیات‌های تعمیر و تکمیل با حضور و بدون حضور دکل حفاری (همكاري با واحد حفاری)

·   جمع‌آوری و تفسیر داده‌ها و اطلاعات تولید جهت تعیین نرخ‌های تولید تکلیفی و تولید بهینه (همكاري با واحد مطالعات مخازن)

از جمله دستاوردهای واحد مهندسی بهره‌برداری در انجام وظایف خود، می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

·        بهینه‌سازی و اصلاح برنامه‌های اسیدکاری مطابق با ویژگی‌های زمین‌شناسی، پتروفیزیکی و طراحي چاه‌ها

·        بهينه سازي برنامه‌هاي تميزكاري چاه پس از مشبك كاري و اسيدكاري كه منجر به كاهش اين زمان شده‌است.

·   طراحی و اجراي الگوریتم و سامانه مدیریت یکپارچه تولید و یکپارچگی چاه‌ها به منظور پایش وضعیت چاه‌ها، سکوها و فازهای میدان گازی پارس جنوبی با به‌کارگیری داده‌های تولید و آزمایش‌هاي متناسب با افزایش حجم فعالیت‌های تولیدی میدان

·        بهینه‌سازی طراحی و اجراي تست‌ها و عملیات‌ درون‌چاهی در حضور دكل حفاري و بدون حضور آن.

واحد مهندسي عمليات مخازن

 واحد مهندسي عمليات مخازن از طريق برنامه ريزي، تعيين دستورالعمل، اجرا و نظارت بر اجراي كليه‌ي عمليات درون چاهي مورد نياز جهت ارزيابي عملكرد چاه و مخزن، نحوه‌ي تكميل بهينه، بهينه‌سازي انجام عمليات اسيد‌كاري سازند، چگونگي توليد از لايه هاي مختلف مخزني و پيش‌بيني عملكرد مخزن در محل چاه ايفاي نقش مي‌نمايد و با هماهنگي با ساير بخش هاي مديريت مهندسي نفت و گاز و انجام عمليات ارزيابي در چاه‌هاي توصيفي، جهت ارزيابي ميادين تحت پوشش و توسعه ميادين تحت مديريت مهندسي نفت و گاز به صورت بهينه اقدام مي كند.

كارشناسان بخش مهندسي عمليات مخازن سعي دارند با ارزيابي نتايج كليه­ي تست‌هاي سرچاهي و درون چاهي، بررسي و مطالعه ميزان توليد از چاه‌ها و درنهايت مخزن، پتانسيل بهره‌دهي چاه‌ها، توان دهندگي مخزن و آناليز عملكرد همزمان چاه و مخزن و پيش بيني روند افت فشار توليد، با همكاري ساير بخش ها جهت ارائه برنامه هاي پيش بيني بهره‌دهي چاه‌ها، ايفاي نقش نمايند. 

 


Copyright 2017 © Pars Oil and Gas Company :: Powered By Parsian