معرفی

واحد پژوهش و فناوري 

در حال حاضر بي‌گمان در عرصه تحولات فني، پديده پژوهش و فناوري جاي خود را پيدا کرده و پذيراي افكار و اذهان خلاق در زمينه‌هاي مربوطه است. رقابت تنگاتنگ موجود در عرصه فناوري‌هاي نوين شاهد اين مدعا است. اختصاص بودجه‌هاي كلان به‌صورت درصدي از كل بودجه نهاد صنعت به امر پژوهش جهت پيشرفت‌هاي فني و تكنيكي نيز شاهدي ديگر بر رشد روزافزون اين پديده است. ارتباط با نوآوران و مبتكران در حوزه‌هاي دانشگاه و صنعت و بسيج آنان در راه دستيابي به عرصه‌هاي نوين و در اختيار قرار دادن امكانات اقتصادي و معنوي، حمايت‌هاي موثر، تشويق‌هاي مداوم و امكان دستيابي به اهداف جديدي را به صنعت مي‌دهد و افق‌هاي تازه‌اي را مي‌گشايد.

در برنامه استراتژيك شركت نفت و گاز پارس، يكی از دستاوردهای مورد انتظار، افزايش سهم درآمد ناخالص ملی کشور است و چشم‌اندازي بدیع و قابل ملاحظه در رشد و شکوفایی صنایع نفت و گاز در نظر گرفته شده است. لذا اين شركت در تدوين خط‌مشي‌ها و سياست‌هاي اجرايي كوشش کرده است با انتقال و توسعه دانش،‌ مهارت و فناوري، از يك سو با حداقل هزينه از ميدان مشترك پارس جنوبي توليدي صيانتي نمايد و از سوي ديگر، به سرمايه اصلي و پايدار اين ميدان كه ارتقاي توان و بالندگي صنعت كشور است، دست يابد.

واحد پژوهش و فناوري شركت نفت و گاز پارس از ابتداي تأسيس ضمن برقراري ارتباط با دانشگاه‌ها و مراكز صنعتي سراسر كشور و تهيه و ايجاد زمينه‌هاي مناسب و بسترسازي جهت نيل به اهداف مورد نظر كوشش‌هاي چشمگيري در ارتباط با زمينه‌هاي فوق داشته است.

اين فعاليت‌هاي پژوهشي همه اجزاي زنجيره ارزش شركت نفت و گاز پارس شامل: 1- اكتشاف و توليد، 2- تاسيسات بهره‌برداري فراساحلي، 3- خطوط انتقال لوله دريايي و 4- تأسيسات خشكي را شامل مي‌شود كه اين زنجيره با مجموعه‌اي از طرح‌ها از قبيل بنادر، تأسيسات مهار سيلاب، تأسيسات توليد برق و فعاليت‌هاي مديريتي پشتيباني مي‌شود. فناوري‌های اصلی مورد استفاده در اين حوزه‌ها تمام ابزارها، روش‌های کار، ماشین‌آلات و... هستند كه در يك فرآيند به هم تنيده و پيچيده گاز ميعاني را از مخازن هيدروكربوري ميدان پارس جنوبي به خطوط انتقال گاز مي‌رسانند. شناسايي و استخراج فناوري‌هاي يك سازمان بزرگ همانند شركت نفت و گاز پارس یکی از پیچیده‌ترین و سخت‌ترین اقدامات سازماني است. پس از استخراج فناوري‌ها به ناگاه با انبوهی از فناوري‌ها مواجه مي‌شويم كه بدون پالايش آنها قادر به برنامه‌ريزي مناسب نيستيم. لذا، واحد پژوهش و فناوري پروژه‌اي را تعريف و اجرا کرد تا فناوري‌های اصلی و كليدي شركت که در زنجیره ارزش سازمان نقش‌آفرینی می‌کنند را با كمك یک روش نظام‌یافته و ساختارمند، شناسايي و استخراج کند. (پروژه تدوين نظام مديريت فناوري در همين راستا تعريف شده و با اجرا درآمده است)

شركت نفت و گاز پارس بيش از پيش تلاش مي‌كند به فناوري‌هاي كليدي سازمان توجه ويژه‌اي داشته باشد و طي يك رويكرد هدفمند و درازمدت تحولات دنياي فناوري را پايش و آنها را به روز نگه داشته و در تصميمات استراتژيك سازماني لحاظ کند.

اين شركت رويكردي اتخاذ کرده است تا طبق الزامات اسناد بالادستي كشور و هم‌راستا و هم‌سو با ساير نهادهاي مسئول، بستري فراهم کند تا فرايند انتقال فناوري در صنعت نفت و گاز سرعت و عمق بيشتري يافته و توانمندي و نوآوري فناورانه كشور در امور مهندسي، خدمات و توليد كالا و تجهيزات ارتقاء يابد.

در همين راستا به منظور تشكيل شبكه فناورانه، واحد پژوهش و فناوري از طريق طرح‌هاي پژوهشي شبكه‌اي از دانشگاه‌ها، پژوهشكده‌ها و شركت‌هاي دانش‌بنيان را ايجاد و بر اساس نظام جامع پژوهش، فناوري و نوآوري وزارت نفت اقدام به تعريف طرح‌هاي پژوهشي و واگذاري آن به پژوهشگران كشور کرده است. پروژه‌هاي دانشجويي نيز در راستاي حفظ ارتباط صنعت و دانشگاه و ايجاد انگيزه و چشم‌انداز به نسل جوان در جهت برآورده‌سازي نيازهاي حال و آينده، مورد حمايت شركت قرار گرفته‌اند.

همچنين با توجه به شرايط روز و لزوم همكاري با شركت‌هاي بين‌المللي در جهت توسعه ميادين و تمركز ويژه سياست‌گذاران به موضوع انتقال فناوري، اين واحد پيشنهادات خود در جهت هم‌راستاسازي پيوست‌هاي قراردادهاي نفتي جديد موسوم به IPC با سياست‌هاي انتقال فناوري را به معاونت پژوهش و فناوري وزارت انتقال داده است. در قراردادهاي جديد پيوستي ويژه براي چارچوب‌بندي و مديريت انتقال تكنولوژي در نظر گرفته شده است.

شايان ذكر است در سالهاي اخير، در راستاي سياست‌هاي كلان كشور، چارت سازماني واحد پژوهش و فناوري توسعه يافته است تا فعاليت‌هاي مديريت دانش و مديريت فناوري را با تمركز بيشتري پوشش دهد. فرايند‌ها و دانش فني مديريت كلان پروژه‌هاي صنعت نفت و گاز يكي از بزرگ‌ترين سرمايه‌هاي سازماني شركت است. همچنين، پروژه‌اي تعريف و يك مدل مديريت دانش بر اساس کاربري فرايندها انتخاب و متناسب با فرهنگ و شرايط موجود بومي‌سازي و اختصاصي‌سازي شده است.

به طور كلي تا كنون، 480 پروژه (اعم از پژوهشي و دانشجويي) در اين واحد مورد حمايت قرار گرفته ‌است كه به صورت ذيل قابل تفكيك است:

76 پروژه‌هاي پژوهشي شامل 6 پروژه جاري و 70 پروژه خاتمه يافته
همچنين، تعداد 404 پروژه‌ دانشجويي مورد حمايت قرار گرفته است.
از ديگر فعاليتهاي پژوهشي اين واحد، برگزاري سمينارهاي تخصصي در زمينه‌هاي مختلف شامل: مهندسي مخزن، حفاري، زمين‌شناسي، خوردگي، فرآيند و IT و معرفي جديدترين نرم‌افزارهاي ‌روز دنيا بوده است. از سال 1381 تاكنون 108 سمينار توسط اين واحد برگزار شدده كه مورد استقبال كارشناسان متخصص در اين زمينه‌ها قرار گرفته است. همچنين حمايت از 102 مقاله ارائه شده در همايش‌هاي داخلي و خارجي يا چاپ شده در ژورنال‌ها و مجلات، از ديگر فعاليت‌هاي اين واحد بوده است.

شايان ذكر است تا كنون دانش فني 3 پروژه پژوهشي توسط اداره كل ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي به ثبت رسيده كه به شرح ذيل است:

1- تهيه متيل دي‌اتانول آمين فعال شده به منظور افزايش كارايي واحد‌هاي شيرين‌سازي گاز
مجري: پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران
این پروژه دانش فني مربوطه را کسب کرده و به سازمان ثبت اختراع معرفي شد. شماره ثبت اختراع 52690 و تاريخ ثبت اختراع 1387/06/23است.

2- حذف بيولوژيكي MTBEاز آب در مقياس آزمايشگاهي
مجري: دانشگاه اصفهان
پروژه فوق‌الذكر دانش فني مربوطه را کسب کرده و به سازمان ثبت اختراع معرفي شد. شماره ثبت اختراع 64826 و تاريخ ثبت اختراع 1389/03/03است.

3- ساخت بازدارنده خوردگي مؤثر و مقرون به صرفه بر پايه مشتقات اسيدهاي چرب جهت خطوط لوله زيردريايي پارس جنوبي
مجري: شركت بنيان نوين شيمي پارس
پروژه فوق‌الذكر دانش فني مربوطه را کسب کرده و به سازمان ثبت اختراع معرفي شد. شماره ثبت اختراع 66936 و تاريخ ثبت اختراع 1389/07/19است.

 
Copyright 2017 © Pars Oil and Gas Company :: Powered By Parsian