مدیریت برنامه ریزی و كنترل طرح ها
با توجه به ماموريت و چشم‌انداز سازمان كه بر اساس اسناد بالادستي شركت ملي نفت ايران و با مشاركت جمعي مديريت‌هاي شركت تهيه شده است، مديريت برنامه‌ريزي و كنترل طرح‌ها به‌عنوان متولي تدوين، پيگيري اجرا و كنترل دستيابي به چشم‌انداز سازماني، نسبت به تحليل مستمر محيط داخلي و بيروني اقدام کرده و استراتژي‌هاي مدوني را مبتني بر آخرين دستاوردها و اصول علمي مرتبط تبيين می‌کند.

اين مديريت بر اساس استراتژي‌هاي مصوب و با مشاركت ساير واحد‌هاي شركت در جهت تنظيم برنامه‌هاي عملياتي به منظور دستيابي به اهداف كلان و خرد همكاري کرده و با تلفيق برنامه‌هاي عملياتي با يكديگر و رفع چالش‌هاي احتمالي، اجراي برنامه‌هاي عملياتي استراتژيك را امكان‌پذير مي‌سازد. اين مديريت در حين اجراي برنامه‌هاي عملياتي، كنترل و پايش ميزان پيشرفت واقعي اجراي برنامه‌ها و بررسي و بازنگري آنها را پيگيري می‌کند.

علاوه بر موارد فوق ميزان دستيابي به اهداف خرد، اهداف كلان و چشم‌انداز از طريق پايش دوره‌اي شاخص‌هايي كه در منظرهاي مختلف استخراج شده‌اند، بررسي مي‌شود. بازنگري سالانه استراتژي‌ها و برنامه‌هاي عملياتي، تسري استراتژي‌ها تا سطوح فردي و تهيه گزارش‌های پيشرفت از ديگر وظايف اين مديريت است.

اين مديريت در طول چرخه حيات يك طرح نيز از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است، به گونه‌اي كه در مراحل اوليه شكل‌گيري طرح‌ها و پروژه‌ها رسالت انجام و ارائه مطالعات امكان‌سنجي اقتصادي طرح‌ها و پروژه‌هاي پيشنهادي جهت توسعه بلوك‌هاي در اختيار شركت نفت و گاز پارس، تهيه و تنظيم موافقت‌نامه طرح‌هاي شركت به منظور تصويب در سازمان برنامه و بودجه، تهيه و بروزرساني برنامه كلان زمان و هزينه طرح‌هاي جاري و آتي شركت، بودجه‌ريزي سالانه طرح‌هاي سرمايه‌اي شركت، نظارت بر انجام فرايندهاي مديريت پروژه پيمانكاران اصلي و كنترل زمان و هزينه طرح‌ها و پروژه‌هاي شركت از طريق نظارت بر روند اجراي كار پيمانكاران را در دستور کار دارد.

تهيه گزارش‌های عملكرد شركت و نيز تهيه گزارش‌های رسمي و كليه آمار و اطلاعات مربوط به توليد جهت ارائه به مجموعه داخلي شركت ملي نفت ايران و ساير ارگان‌هاي داخلي و خارجي كه از حساسيت خاصي برخوردار هستند، از ساير رسالت‌هاي سازماني اين مديريت محسوب مي‌شوند.

علاوه بر موارد گفته شده، با توجه به جايگاه شركت نفت و گاز پارس در تأمين انرژي در سطح داخلي و بين‌المللي، اين شركت خود را ملزم به رعايت اصول مديريت انرژي مي‌داند كه از طريق: نظارت بر تهیه و به‌روزآوری خط مشی انرژی در سازمان؛ نظارت بر اجرای برنامه‌های مدون مرتبط با مدیریت انرژی؛ پیگیری و کنترل اجرای دستورالعمل‌های ابلاغ‌شده در مبحث انرژی؛ پایش و اندازه‌گیری میزان حصول به اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند مدت؛ تدوین گزارش کمی و کیفی تولید و مصرف انرژی در بخش‌های صنعتی و غیرصنعتی اين مهم را به انجام مي‌رساند.

همچنين استانداردسازي و بهبود مستمر سيستم جامع مديريت پروژه شركت؛ ارزيابي و توسعه مديران پروژه مبتني بر شايستگي‌های شخصی، عملکردی و دانشی؛ ارزيابي و رتبه‌بندي بلوغ سازمانی نظام مدیریت پروژه پيمانكاران اصلي طرح ها؛ ارتقاء فرهنگ نظارت و مديريت پروژه شركت نفت و گاز پارس از ديگر وظايف اين مديريت به شمار می‌رود.

اين مديريت از شش واحد ذيل با مأموريت‌هاي مشخص تشكيل شده است كه عبارتند از:

1- برنامه ريزي:
 برنامه‌ریزی تلفیقی و کلان طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌ای شرکت و برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت
2- كنترل طرح ها: حصول اطمينان از استقرار، اجرا و پايش موثر سيستم كنترل پروژه و بهينه‌سازي آن
3- ارزيابي و توسعه نظام مديريت پروژه(PMO): تدوين، استقرار، ارزيابي و بهبود مستمر متدولوژي جامع مديريت پروژه و ارزشيابي و ارتقاء پيوسته سطح شايستگي‌هاي مديريت پروژه شركت نفت و گاز پارس
4- برنامه ريزي انرژي: حفظ منابع انرژي و محيط و توجه به افزايش عملكرد انرژي در توليدات و خدمات شركت و كاهش آلاينده‌هاي زيست‌محيطي
5- بررسي هاي فني، مالي، اقتصادي طرح ها:انجام مطالعات و بررسي‌هاي فني، مالي و اقتصادي طرح‌ها و پروژه‌ها و فعاليت‌هاي شركت نفت و گاز پارس به منظور ارائه مناسب‌ترين روش‌هاي اجراي كار در جهت نيل به اهداف سازماني
6- سامانه آمار، اطلاعات و گزارش هاي فني-اقتصادي : سامانه آمار، اطلاعات و گزارش‌هاي فني - اقتصادي: تهيه آمار و جمع‌آوري اطلاعات و ارايه گزارش‌هاي فني و اقتصادي


 
Copyright 2017 © Pars Oil and Gas Company :: Powered By Parsian