دوشنبه, 25 بهمن,1395
نمایش فیلم / گزارش واحد مركزی خبر خرمشهر از عملیات انتقال سكوی B19 پارس جنوبی

Copyright 2017 © Pars Oil and Gas Company :: Powered By Parsian