شنبه, 05 خرداد,1397
دومين سكوي فازهاي ٢٢ تا ٢٤ پارس جنوبي آماده نصب مي شود

دومين سكوي فازهاي ٢٢ تا ٢٤ پارس جنوبي آماده نصب مي شود

رئيس سايت فراساحل فازهاي ٢٢ تا٢٤ پارس جنوبي از مراحل پاياني عمليات ساخت و پيش راه اندازي سكوي 24A اين فازها خبر داد .

به گزارش روابط عمومي شركت نفت و گاز پارس فرشاد حيدري در جريان عمليات نصب سكوي ٢٢ طرح توسعه فازهاي ٢٢ تا ٢٤ پارس جنوبي با اشاره به آغاز عمليات حمل فلر و پل رابط آن با سكوي ٢٢ افزود: تا پايان هفته پيش رو نصب اين دو سازه به پايان ميرسد.
حيدري به حفاري ١١ حلقه چاه اين سكو، اشاره كرد و گفت: با پايان عمليات تكميلي حفاري بر روي ٧ حلقه چاه و پايان فعاليت هاي راه اندازي، توليد گاز از سكوي ٢٢ آغاز خواهد شد.
وي با اشاره اينكه دومين سكوي فازهاي ٢٢ تا ٢٤ پارس جنوبي به مراحل پاياني عمليات ساخت و پيش راه اندازي رسيده ، اظهار كرد: سكوي ٢٤A اواخر خرداد ماه امسال جهت نصب در موقعيت دريايي اين سكو از يارد شركت صدرا آماده بارگيري مي شود.
به گفته رئيس سايت فراساحل فازهاي ٢٢ تا٢٤ پارس جنوبي ، نصب سكوي ٢٤A پارس جنوبي تا اواسط تيرماه امكان پذير خواهد بود.
وي با اشاره به اينكه اين سكوي اقماري، بوسيله يك خط لوله ١٨ اينچ به سكوي اصلي ٢٢ متصل مي شود، عنوان كرد: با تكميل عمليات راه اندازي اين دو سكو، ظرفيت برداشت معادل يك فاز به ميزان ٢٨ ميليون متر مكعب در روز امكان پذير خواهد شد.
اين مقام مسئول در شركت نفت و گاز پارس با بيان اينكه جكت هاي هر٤ سكو و سه پايه فلر به همراه FSPDeck سه سكوي ٢٢، ٢٣ و ٢٤A در موقعيت اين سكوها نصب شده است، افزود: كار ساخت سه پايه فلر سكوي ٢٤B ، به عنوان آخرين سكوي در مرحله نصب فازهاي ٢٢ تا ٢٤ پارس جنوبي نيز تا اواخر ماه جاري به پايان رسيده و آماده نصب خواهد بود.
وي با اشاره به اينكه بر مبناي برنامه ريزي هاي انجام شده، دو سكوي ٢٣ و ٢٤B تا پايان مهرماه امسال به پيشرفت هاي مورد نظر جهت بارگيري و نصب مي رسند، اظهار كرد: بارگيري و نصب اين سكوها با توجه به فشردگي حجم فعاليت ها و آمادگي ديگر سكوهاي درحال ساخت در يارد صدرا مي تواند پيش و يا پس از موعد مشخص شده صورت گيرد.


آخرين اخبار

Copyright 2017 © Pars Oil and Gas Company :: Powered By Parsian