یکشنبه, 06 خرداد,1397
تزريق گاز شيرين فازهاي ٢٢ تا٢٤ پارس جنوبي به شبكه سراسري آغاز شد

تزريق گاز شيرين فازهاي ٢٢ تا٢٤ پارس جنوبي به شبكه سراسري آغاز شد

به دنبال راه اندازي نخستين رديف شيرين سازي پالايشگاه فازهاي ٢٢، ٢٣ و ٢٤ پارس جنوبي، توليد گاز شيرين از اولين واحد فراورشي پالايشگاه اين فازها آغاز شد.

به گزارش روابط عمومي شركت نفت و گاز پارس، رديف نخست شيرين سازي پالايشگاه فازهاي ٢٢، ٢٣ و ٢٤ پارس جنوبي، از قابليت توليد گاز شيرين با ظرفيت ١٢.٥ ميليون متر مكعب در روز برخوردار است.
فرهاد ايزدجو مجري طرح توسعه فازهاي ٢٢، ٢٣ و ٢٤ پارس جنوبي اعلام كرد: اين رديف پالايشي هم اكنون با دريافت گاز ترش از فازهاي ٦، ٧ و ٨ پارس جنوبي، حدود ٧ميليون متر مكعب گاز شيرين را به خط ششم سراسري گاز تزريق مي كند.
به گفته ايزدجو پس از فراوري گاز ترش در واحد ١٠١ اولين رديف شيرين سازي، گاز توليدي به واحدهاي ١٠٤ و ١٠٥ اين رديف ارسال و پس از تثبيت درجه رطوبت، تفكيك تركيبات آن و ورود به واحد ارسال گاز (١٠٦) ، تزريق با فشار ٨٦ بار به شبكه سراسري آغاز شده است.
بهره برداري از اين رديف شيرين سازي در پالايشگاه فازهاي ٢٢ تا ٢٤ پارس جنوبي ، همزمان با نصب نخستين سكوي بخش فراساحل اين فازها در موقعيت مخزن مشترك پارس جنوبي صورت گرفته است.
بر اساس اعلام مجري و مسئولان طرح توسعه فازهاي ٢٢ تا٢٤ پارس جنوبي، ٣ رديف شيرين سازي باقيمانده اين طرح ، به تدريج و با فواصل زماني دوماهه راه اندازي خواهد شد.
عمليات مربوط به ساخت، پيش‌راه‌اندازي و راه‌اندازي تمامي بخش‌هاي نخستين رديف پالايشگاهي اين طرح شامل واحد دريافت گاز، واحد فلر، واحدهاي يوتيليتي (سيستم هواي ابزار دقيق، توليد بخار، توليد نيتروژن) واحدهاي آبگير و آب‌شيرين‌كن، واحدهاي فرايندي (واحد شيرين‌سازي و نم‌زدايي گاز) و همچنين واحد افزايش فشار گاز پيش از اين به پايان رسيده بود.
توليد آزمايشي از رديف هاي شيرين سازي پالايشگاه طرح هاي در حال توسعه از سوي كارفرما و پيمانكاران اين طرح ها باهدف بهره گيري از ظرفيت هاي شيرين سازي جديد، ارزيابي و رفع موانع موجود در فرايند فراوري و كاهش زمان چرخه برداشت ، توليد و فراوري از بخش فراساحل به بخش پالايشگاهي انجام مي شودآخرين اخبار

Copyright 2017 © Pars Oil and Gas Company :: Powered By Parsian