دوشنبه, 25 تیر,1397
ظرفیت تولید اتان فازهای 20 و21 پارس جنوبی تکمیل شد

ظرفیت تولید اتان فازهای 20 و21 پارس جنوبی تکمیل شد

تولید اتان فازهای 20 و21 پارس جنوبی با تکمیل عملیات راه اندازی آخرین توربواکسپندر پالایشگاه این فازها به ظرفیت اسمی خود رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس، علیرضا عبادی مجری فازهای 20 و 21 پارس جنوبی با اعلام راه اندازی هر چهار توربواکسپندر واحد 105 پالایشگاه این فازها گفت: در حال حاضر روزانه 2400 تن اتان تولیدی پالایشگاه  فازهای 20 و 21 پارس جنوبی به مجتمع های پتروشیمی ارسال مي شود.

به گفته عبادی ، تولید این میزان اتان ، ماهیانه حدود 18 میلیون دلار سودآوری در صنایع پایین دستی کشور بدنبال دارد.
مجری فازهای 20 و 21 پارس جنوبی با بیان اینکه راه اندازی سه توروبواکسپندر از مجموع چهار تجهیز موجود، بدون مشارکت نماینده سازنده خارجی و توسط پیمانکاران ایرانی انجام شده، افزود: سرعت عملیات نصب وراه اندازی این سه دستگاه، دو تا سه برابر عملیات مشابه برای دستگاه نخست که باحضور نماینده سازنده انجام شده بود، صورت گرفت و از نظر کیفی نیز بسیار مطلوب تر نتیجه گیری شد.

این مدیرارشد شرکت نفت و گاز پارس تولید اتان در سطح اسمی را از برنامه های محقق شده در راستای تکمیل زنجیره ارزش در فازهای 20 و 21 پارس جنوبی عنوان کرد و گفت: با تعویض مواد جاذب موجود در ردیف نخست شیرین سازی که مطابق برنامه در دوره تعمیرات اساسی در هفته آتی انجام می شود، تولید اتان این فازها به 2600 تن در روز خواهد رسید.

عبادی برداشت گاز ترش از بخش فراساحل فازهای 20 و 21 پارس جنوبی را دومیلیارد فوت مکعب در روز اعلام کرد و گفت که این میزان برداشت از موقعیت مخزن این فازها بطور کامل مطابق با ظرفیت اسمی تعیین شده انجام می شود.


آخرين اخبار

Copyright 2017 © Pars Oil and Gas Company :: Powered By Parsian