شنبه, 15 دی,1397
پايان لوله گذاري دريايي دومين خط لوله اصلي فازهاي ٢٢ تا ٢٤ پارس جنوبي

پايان لوله گذاري دريايي دومين خط لوله اصلي فازهاي ٢٢ تا ٢٤ پارس جنوبي

مجری طرح توسعه فاز هاي ٢٢ تا ٢٤ پارس جنوبی از پایان عملیات لوله‌گذاری دریایی دومین خط لوله اصلی این طرح خبر داد.

به گزارش روابط عمومي شركت نفت و گاز پارس فرهاد ايزدجو اعلام كرد: عمليات لوله گذاري دريايي خط اتصال سكوي فاز ٢٣ طرح توسعه فازهاي ٢٢ تا ٢٤ پارس جنوبي به پالايشگاه خشكي و خط لوله ٤ اينچ انتقال گلايكول پالايشگاهي به سكوي اين طرح تكميل شد.
مجری طرح توسعه فاز هاي ٢٢ تا ٢٤ پارس جنوبی با اشاره به لوله گذاري اين خط دريايي به طول ١٠٠ كيلومتر توسط شناور لوله گذار "سي مستر" گفت: اين خط لوله ٣٢ اينچي، منابع گازي سكوي ٢٣ را به پالايشگاه فازهاي ٢٢ تا٢٤ پارس جنوبي منتقل خواهد كرد.
ايزدجو با بيان اينكه عمليات لوله گذاري سكوي فاز ٢٣ پارس جنوبي باتوجه به تغييرات فصلي و در شرايط نامناسب آب و هوايي دريا تكميل شده است، اظهار كرد: اين عمليات به همت گروه هايي از متخصصان بخش كارفرما و پيمانكار طرح در وضعيت ايمني كامل و بدون هيچ حادثه اي به پايان رسيد.
وي اتصال سكوي اصلي ٢٣ و سكوي اقماري ٢٤B به يكديگر را از ديگر برنامه هاي بخش خط لوله فازهاي ٢٢ تا ٢٤ پارس جنوبي عنوان كرد و گفت: بزودي عمليات لوله گذاري خط ٢٠ اينچ ميان اين دو موقعيت به طول ٧.٥ كيلومتر آغاز مي شود.
لازم به ذكر است كه خط لوله نخست اين طرح شامل سكوي ٢٢ و همچنين خط لوله مياني اين سكو و سكوي اقماري ٢٤A پيش از اين تكميل شده بود.
به گفته اين مجري طرح، قرار است در هفته جاري خط لوله اول فازهاي ٢٢ تا ٢٤ پارس جنوبي با بهره برداري از سكوي فاز ٢٢ عملياتي شده و به بهره برداري برسد.


آخرين اخبار

Copyright 2017 © Pars Oil and Gas Company :: Powered By Parsian