چهارشنبه, 22 اسفند,1397
ویدیو / تیزر افتتاحیه فازهای 22 تا 24 و 13 پارس جنوبی

Copyright 2017 © Pars Oil and Gas Company :: Powered By Parsian