1398/11/14
ویدیو / عملیات نصب آخرین عرشه دریایی فاز ۱۴ پارس جنوبیCopyright 2017 © Pars Oil And Gas Company