یکشنبه, 31 فروردین,1399
خدمات تامين مواد اوليه، طبخ، توزيع غذا و اداره رستوران و ارائه خدمات هتلداري و تنظيفات در سكوهاي دريايي ناحیه یک عملیاتی شرکت نفت و گاز پارس


شماره مناقصه : 35-98-1081
عنوان مناقصه : خدمات تامين مواد اوليه، طبخ، توزيع غذا و اداره رستوران و ارائه خدمات هتلداري و تنظيفات در سكوهاي دريايي ناحیه یک عملیاتی شرکت نفت و گاز پارس
شركت نفت و گاز پارس (كارفرما) در نظر دارد انجام خدمات ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله‌اي با شرايط زير به پيمانكار ذيصلاح واگذار نمايد:

شرح پروژه:
خدمات تامين مواد اوليه، طبخ، توزيع غذا و اداره رستوران و ارائه خدمات هتلداري و تنظيفات در سكوهاي دريايي ناحیه یک عملیاتی شرکت نفت و گاز پارس شامل سكوي اقامتي SPQ1 و سكوهاي SPD3، SPD4، SPD5، SPD6، SPD13A، SPD13B، SPD13C، SPD13D، SPD17A، SPD17B، SPD18A، SPD18B، SPD19A، SPD19C، SPD20، SPD21 پارس جنوبي واقع در 105 كيلومتري ساحل بندر عسلويه در استان بوشهر مطابق با مشخصات فنی ذکر شده در اسناد مناقصه


شرايط مناقصه گر:
1- تجربه كافي و مرتبط با موضوع مناقصه را داشته باشد.
2- داراي گواهي نامه تأييد صلاحيت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي باشد.
3- توانایي ارائه ضمانت نامه شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ هفت ميليارد و نهصد و شصت و هشت ميليون و صد و هشتاد و شش هزار و ششصد و سي و يك (7،968،186،630 ) ريال، تضامين قابل قبول به عنوان تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار يكي از تضامين معتبر در آيين نامه تضمين معاملات دولتي مصوب 1394 مي باشد.
4- ارائه اساسنامه شركت و صورتهاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي وحسابداران رسمي ذيصلاح مربوط به حداكثر سه سال گذشته.

برآورد كارفرما : مبلغ سيصد ميليارد و نه ميليون و سيصد و سي و يك هزار و پانصد و سي و سه ( 300،009،331،533 ) ريال براي مدت يك سال مي باشد.

نحوه دريافت اسناد استعلام :
از كليه اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت مي گردد حداكثر سه روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم جهت دريافت اسناد و مدارك ارزيابي كيفي به نشاني اينترنتي Lac.pogc.ir و www.pogc.ir قسمت سامانه برگزاري مناقصات شركت نفت و گاز مراجعه فرمايند .لازم به توضيح است كه پس از انجام فرآيند ارزيابي كيفي ، اسناد مناقصه ميان متقاضيان واجد شرايط توزيع خواهد شد .
بديهي است ارائه مدارك هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد .

تاريخ تحويل پيشنهاد استعلام ارزيابي كيفي :
چهارده روز پس از آخرين مهلت دريافت اسناد استعلام ارزيابي كيفي.

تاريخ تحويل مدارك مناقصه:
تاريخ دريافت مدارك مناقصه و محل آن متعاقبا به اطلاع واجدين شرايط خواهد رسيد.

آخرين مهلت تحويل پيشنهاد و تاريخ گشايش پيشنهاد:
طبق تاريخ هاي مندرج در اسناد مناقصه

لازم به ذکر است پیشنهادات ارائه شده توسط مناقصه گران تا 3 ماه معتبر می باشد.

در صورت نياز به اطلاعات بيشتر متقاضيان مي‌توانند با شماره تلفن 5 و 83762604-021(خدمات مناقصات) تماس حاصل نمايند.

Copyright 2017 © Pars Oil and Gas Company :: Powered By Parsian