یکشنبه, 07 آذر,1400
ارزیابی نواحی خارج از فازهای پارس جنوبی آغاز شد

ارزیابی نواحی خارج از فازهای پارس جنوبی آغاز شد

مدیر مهندسی نفت و گاز شرکت نفت و گاز پارس گفت: با آغاز عملیات حفاری یک حلقه چاه توصیفی – تحدیدی در بخش شمالی میدان گازی پارس جنوبی، ارزیابی پتانسیل احتمالی نواحی خارج از بلوک‌بندی فعلی این میدان وارد فاز اجرایی شد.

به گزارش روابط‌عمومی شرکت نفت و گاز پارس، علی‌اکبر ماجد با اشاره به آغاز عملیات حفاری چاه توصیفی – تحدیدی SP-16 در سمت شمال میدان گازی پارس جنوبی، خاطرنشان کرد: حفاری این چاه با هدف تعیین میزان گسترش میدان گازی پارس جنوبی در سمت شمال میدان و ارزیابی پتانسیل احتمالی نواحی بلوک‌بندی نشده این بخش جهت توسعه، با راهبری شرکت نفت و گاز پارس و توسط شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریای ایران آغاز شده است.

وی یکی از راهکارهای درنظرگرفته شده در طرح جامع حفظ و نگهداشت تولید گاز از میدان مشترک پارس جنوبی را ارزیابی و شناسایی اهداف واجد پتانسیل‌های هیدروکربوری مناسب عنوان کرد و گفت: چاه SP-16 که اهداف توصیفی و ارزیابی آن با همکاری مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران تعیین شده است، نخستین حلقه از چهار حلقه چاه برنامه‌ریزی شده برای حفاری و ارزیابی نواحی خارج از بلوک‌بندی فعلی میدان به شمار می‌رود.

ماجد با اشاره به اینکه با توجه به رو به اتمام بودن فرایند توسعه فازهای تعریف‌شده فعلی میدان گازی پارس جنوبی، اجرای برنامه‌های استمرار تولید از این میدان بر اساس سند حفظ و نگهداشت تولید تدوین شده در شرکت نفت و گاز پارس در اولویت کاری این شرکت قرار گرفته است، تأکید کرد: تعیین دقیق‌تر حدود میدان و ارزیابی پتانسیل مخزنی نواحی خارج از بلوک‌های توسعه‌یافته میدان با هدف بررسی امکان تعریف طرح‌های توسعه تکمیلی در این نواحی از جمله سرفصل‌های اصلی این سند است.

 
 
Copyright 2017 © Pars Oil and Gas Company :: Powered By Parsian