میدان گازی فرزاد A و B
ميدان‌های گازی مشترک فرزاد «الف» و «ب» در محدوده بلوك فارسي در نوار مرزي ايران و عربستان سعودي و در فاصله قريب 20 کيلومتري در دو طرف جزيره فارسي واقع شده‌اند. فاصله اين میدان‌ها از نزديك‌ترين ساحل (بريكان) حدود 100 كيلومتر است. سهم ايراني ميدان فرزاد «الف» تقريباً 25 درصد و ميدان فرزاد «ب» تقريباً 75 درصد است.

گاز اين دو ميدان ترش و ميزان ناخالصي‌هاي گوگرد، دي‌اكسيدكربن و نيتروژن بسيار بالا است. ميزان گاز در جاي ميدان فرزاد «الف» معادل 12 هزار ميليارد فوت مكعب گاز خشك و ميدان فرزاد «ب» حدود 23 هزار ميليارد فوت مكعب گاز حاوي مقاديركم ميعانات گازي برآورد شده است.
 
طرح توسعه ميدان‌ گازي فرزاد «ب»
ميدان گازي مشترك فرزاد «ب» خليج فارس،‌ در محدوده بلوك فارسي در نوار مرزي ايران و عربستان سعودي و در فاصله قريب 20 كيلومتري شرق جزيره فارسي واقع شده‌ است. فاصله اين ميدان از نزديك‌ترين ساحل (بريكان) حدود 100 كيلومتر است. ميزان گاز در جاي ميدان فرزاد «ب» حدود 23 هزار ميليارد فوت مكعب برآورد مي‌شود. گاز ميدان فرزاد «ب» داراي ميزان بالاي ناخالصي‌هاي گوگرد، دي‌اكسيدكربن و نيتروژن است كه اين مقادير نسبت به ميدان پارس جنوبي بسيار بيشتر است. همچنين ميزان ميعانات گازي بسيار كمتر از پارس جنوبي است.
 
قرارداد طرح توسعه ميدان فرزاد «ب»
قرارداد طرح توسعه ميدان فرزاد «ب» در قالب نسل سوم قراردادهاي بيع‌متقابل با شركت پتروپارس در تاريخ 27/02/1400 منعقد شد. مدت زمان توسعه طرح 60 ماه درنظر گرفته شده است.
 
اهداف طرح
اهداف اين طرح توليد روزانه يك ميليارد فوت مكعب گاز ترش، 5 هزار بشكه ميعانات گازي و 1300 تن گوگرد است. سيال توليدي مخزن به ساحل تمبك ارسال و پس از جداسازي ميعانات،‌ بين پنج پالايشگاه پارس2 كنگان جهت جبران كسري خوراك پالايشگاه‌هاي موجود ارسال مي‌شود. ميعانات گازي توليدي نيز به پالايشگاه‌هاي سايت 2 ارسال مي‌شود.
 
تاسيسات طرح
تاسيسات فراساحلي شامل يك عرشه اصلي سرچاهي با تاسيسات جدايش مايع، يك عرشه فرعي سرچاهي با تاسيسات حداقلي به همراه يك خط لوله دريايي 20 اينچ به طول سه كيلومتر جهت اتصال عرشه فرعي به عرشه اصلي، يك خط لوله دريايي 36 اينچ به طول تقريبي 230 كيلومتر جهت انتقال گاز ترش به خشكي و يك خط لوله دريايي 10 اينچ به طول تقريبي 230 كيلومتر جهت انتقال مايعات به خشكي است.

تاسيسات خشكي شامل تاسيسات دريافت سيال ترش توليدي بخش فراساحل و جداسازي ميعانات به همراه تاسيسات جانبي مربوطه و خطوط لوله خشكي جهت انتقال گاز و ميعانات به پالايشگاه‌هاي مستقر در پارس2 است.
 
فعاليت‌هاي انجام شده
ذيل قرارداد مديريت طرح (MC) با شركت پتروپارس سه قرارداد زير منعقد و اجراء شد:
مطالعات مفهومي طرح توسط مشاور بين‌المللي به منظور تهيه MDP ميدان
مطالعات مخزني و حفاري توسط مشاوران بين‌المللي به منظور تهيه MDP ميدان
برداشت لرزه‌نگاري با دقت بالا توسط پيمانكار داخلي و براي اولين بار در كشور
 
فعاليت‌هاي فعلي طرح
با توجه به ناشناخته بودن ميدان و اطلاعات كم فعلي از ميادين فرزاد و پيچيدگي‌هاي زمين‌شناسي، چالش‌هاي حفاري، دما و فشار بالاي مخزن و مشكلات ناشي از ميزان زياد ناخالصي گاز ميادين فرزاد و احتمال وجود گوگرد عنصري، حفاري چاه توصيفي به منظور كسب اطلاعات تكميلي از ميدان فرزاد «ب» و نيز انجام مطالعات طراحي پايه هم‌اكنون در دستور كار شركت پتروپارس قرار دارد.
 
Copyright 2017 © Pars Oil and Gas Company :: Powered By Parsian