معاونت طرح های توسعه ای
معاونت طرح هاي توسعه اي شركت نفت و گاز پارس يكي از دو معاونت مديرعامل در اين شركت مي باشد.

كليه فعاليت هاي پروژه ها شامل فازهاي پارس جنوبي ، طرح هاي پارس شمالي ، گلشن و فردوسي، فرزاد ، طرح هاي تكميلي و پشتيباني نفت و گاز در اين معاونت متمركز مي باشد.

مديريت متمركز ، اولويت بندي جهت تخصيص منابع ، هماهنگي پروژه ها و طرح ها جهت دستيبابي هر چه سريعتر به چشم انداز و اهداف كلان شركت سرلوحه برنامه هاي اين معاونت مي باشد.

فعاليت هاي شركت نفت و گاز پارس در مناطق مختلفي مي باشد. اين مناطق شامل 3700 كيلومتر مربع ميدان گازي پارس جنوبي واقع در آبهاي نيلگون خليج فارس ،‌ سايت پارس يك واقع در عسلويه به مساحت 14 هزار هكتار ، سايت پارس دو واقع در تمبك و اختر ، به مساحت 16 هزار هكتار ،‌سايت پارس سه واقع در دير و تنگستان به مساحت 16 هزار هكتار مي باشد. علاوه بر مناطق فوق ياردهاي ساخت سكوها در بندرعباس، بوشهر و خرمشهر نيز در هنگام ساخت سكوها مورد پايش قرار مي گيرند.
Copyright 2017 © Pars Oil and Gas Company :: Powered By Parsian