سایر پروژه های در حال اجرا و آتی
• ساختمان و سامانه حفاظت الكترونیك (CCTV) مجموعه‌هاي اقامتي - اداري عسلويه و شيرينو كه در حال اجراست.

• احداث 1000 واحد مسكونی ديگر در شهرك تندگويان جم كه در طرح توسعه آتی قرار دارد.

• تأمین برق پایدار شهرك 2500 واحدی جم از طریق برق منطقه‌ای فارس در آينده

• تقاطع غيرهمسطح شهرك جم

• طرح جانمايي اوليه براي تكميل و توسعه بخشي از زيرساخت‌هاي صنعتي، پشتيباني، اداري و اقامتي مورد نياز شركت در منطقه شيرينو در آينده شامل: ساختمان‌ اداري متمركز، مركز مانيتورينگ چاه‌هاي گاز، كارگاه‌ها و آزمايشگاه‌هاي مربوط به عمليات توليد، انبارهاي مورد نياز واحدهاي عمليات، تداركات، لجستيك، آتش‌نشاني، ديتاسنتر، درمانگاه، سالن همايش، مجموعه ورزشي و... تهيه شده است.

• حصاركشي برخي اراضی شركت نفت و گاز پارس در مناطق عسلويه، شيرينو و پرك
 

 

 
Copyright 2017 © Pars Oil and Gas Company :: Powered By Parsian