نيروگاه گازی متمركز بعثت:

نيروگاه گازي متمركزبعثت پارس جنوبي جهت تامين برق مورد نياز پالايشگاه فازهاي 10و9، 16و15، 17و18، 20و21، پشتيباني فازهاي1 الي8، تاسيسات ذخيره سازي ميعانات گازي و آب شيرين كن ها و نيز بارهاي صنعتي سازمان منطقه ويژه در منطقه پارس1 به مرحله اجرا در آمد.

اين پروژه به صورت EPC و با استفاده از امكانات داخلي كشور به ميزان حداقل 51 درصد ارزش مبلغ قرارداد شامل عمليات طراحی، خريد، ساخت، نصب، اجرا و راه اندازي شش واحد توربين گازي در مجموع به ظرفيت نامي 1000 مگاوات و كليه تجهيزات جانبي نيروگاه شامل پست 132 و400 كيلوولت نيروگاه (از نوع GIS)، امكان تبادل برق با شبكه سراسري از طريق خطوط ارتباطي 132 و 400 كيلوولت، تاسيسات زير بنايي و خطوط انتقال 132 كيلوولت از نيروگاه تا پالايشگاه هاي مختلف پارس جنوبي انجام شده است. شايان ذكر است اين نيروگاه در حال حاضر در دست بهره برداري مي باشد. همچنین با هدف تأمين برق مورد نياز پالايشگاه‌هاي مستقر در منطقه كنگان، بخش توسعه این نیروگاه متشکل از سه بلوک سیکل ترکیبی در حال اجرا بوده که مشخصات آن به شرح زیر است:

 

نيروگاه سيكل تركيبي بعثت

نيروگاه سیکل ترکیبی بعثت، به منظور تأمين كمبود توليد انرژي الكتريكي مورد نياز پالايشگاه‌هاي مستقر در منطقه كنگان مربوط به فازهای 12، 13، 14، 19، 22-24، مجتمع پالايشگاهي سيراف و همچنين افزايش پايداري شبكه برق شركت نفت و گاز پارس در منطقه عسلويه و كنگان و در مجاورت شهر بیدخون احداث شده است. اجرای این طرح در قالب قرارداد EPC به شركت فراب به عنوان پيمانكار اصلي واگذار شده است.

اين نيروگاه به ظرفيت 480 مگاوات در بخش توسعه نيروگاه متمركز بعثت اجرا مي‌شود و شامل سه بلوك سيكل تركيبي به ظرفيت توليد برق هر بلوك 160 مگاوات در شرايط ISO است.

در هر بلوك دو بويلر بازيافت حرارتي(HRSG) و يك توربين بخار، يك دستگاه ترانسفورماتور افزاينده 200 مگاواتي، سيستم كندانسور هوايي (ACC) و ديگر تجهيزات جنبي نصب شده است.

فرآيند كلي توليد برق بر اساس عبور هواي داغ خروجي از دودكش توربين‌هاي گازي موجود به داخل بويلرهاي بازيافت حرارتي و استفاده از دماي بالاي آنها جهت توليد بخار و بدون هيچ‌گونه استفاده از سوخت اضافي است.

راندمان نيروگاه یعثت پارس جنوبی با احداث بخش سيكل تركيبي از حدود 30% به حدود 53% خواهد رسيد.

اين نيروگاه همچنین به واحد توليد آب شيرين از آب دريا به روش MED با ظرفيت 8000 متر مكعب در روز مجهز است.

توان توليدي اين نيروگاه استراتژيك توسط پست و خطوط انتقال دومداره 400 كيلوولت به طول 67 كيلومتر به منطقه كنگان ارسال می‌شود و مجدداً در پست 400 كيلوولت نفت در منطقه كنگان به سطح ولتاژ انتقال 132 كيلوولت كاهش می‌یابد و توسط شبكه هوايي چهارمداره به پالايشگاه‌هاي مستقر در منطقه كنگان تحويل مي‌شود.

 

زمان شروع طرح: 10/12/1392

زمان اتمام بلوك اول: 31/2/1400

مبلغ سرمایه‌گذاری: 424.4 ميليون يورو

 

پست 400/132 كيلوولت نفت در منطقه كنگان

جهت تامين برق پالايشگاه‌هاي منطقه پارس2، پست مذكور با ظرفيت 1000مگاوات شامل دو دستگاه ترانسفورماتور 500 مگاوات و دو پست400و132 كيلوولت در قالب قراردادEPC به شركت پارسيان واگذار شده است.

پست 400/132 كيلوولت نفت  پارس2 از نوع گازي (GIS) و شامل دو كليدخانه 400 و 132 كيلوولت است. اين پست توسط دو ترانسفورماتور 500 مگاواتي شامل تعداد 8 ترانسفورماتور تك‌فاز، در مجموع قابلیت انتقال 1000 مگاوات و همچنين اتصال 7 واحد نيروگاهي را دارد.

تغذيه برق كليه مصارف پالايشگاهي منطقه كنگان شامل فازهاي، 12، 13، 14، 19، 22-24 و مجتمع پالايشگاهي سيراف از طريق اين پست انجام مي‌گيرد.

اين پست برق مجهز به سيستم تشخيص و اطفا حريق، ديزل ژنراتور اضراري 1.5 مگاواتي و سيسم دوربين‌هاي مداربسته پيشرفته است. اين پست توسط يك خط انتقال دو مداره400 كيلوولت به نيروگاه متمركز بعثت در عسلويه متصل شده است و قابليت دريافت 1000 مگاوات را دارد.همچنين نيروگاه شركت مايع سازي گاز ايران توسط يك خط هوايي دو مداره به اين پست برق متصل گرديده است و توان توليدي خود را تحويل اين پست برق ميدهد.

 

تاريخ شروع :92/10/1

تاريخ اتمام: 98/9/6

مبلغ سرمایه‌گذاری: 22 ميليون يورو

 

خطوط انتقال برق 132و400 كيلوولت مناطق پارس 1و2:

پست هاي اصلي مناطق پارس1و2 توسط يك خط دو مداره 400كيلوولت به ظرفيت هر مدار 1000 مگاوات متصل و همچنين پالايشگاه‌هاي طرح هاي توسعه اي پارس 1و2 نيز توسط دو شبكه خطوط انتقال 132 كيلوولت چهار مداره به هم مرتبط بوده و پست هاي نيروگاهي132و400 كيلوولت منطقه پارس1 توسط خطوط انتقال 400 كيلوولت به شبكه سراسري نيز متصل مي باشند و از طريق اين خطوط، تبادل انرژي با شبكه سراسري و پالايشگاه‌ها انجام مي پذيرد. در حال حاضر عمده خطوط مذكور تكميل و در دست بهره برداري مي باشد.

Copyright 2017 © Pars Oil and Gas Company :: Powered By Parsian