مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست

واحد ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت نفت و گاز پارس :

مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE) شركت نفت و گاز پارس در راستاي اهداف و ماموريت خطير، توسعه ميادين گازي پارس جنوبي در طول دهه گذشته با برنامه ريزي مدون و فعاليت هاي وسيع و موثر در كليه حوزه هاي كاري اين شركت تمامي ظرفيت هاي فني و كارشناسي خود را جهت تامين اصول و مباني توسعه پايدار، حفظ و اعتلاي سلامت و ايمني كاركنان و حفاظت از محيط زيست به كار بسته است. بدين منظور ايمني، بهداشت و دوستي با محيط زيست به عنوان اولين ارزش سازماني در سند چشم انداز تدوين شركت تبيين شده است.

گستردگي وسيع عملياتي شركت نفت و گاز پارس از جمله سكوهاي توليدي، بخش هاي حفاري، پالايشگاههاي گازي در حال ساخت در عسلويه و كنگان، ياردهاي ساخت سازه هاي سنگين دريايي، كريدورها و خطوط انتقال گاز ترش، سايت هاي اداري-مسكوني در پارس جنوبي از يك سو و ماهيت كاري شركت به لحاظ ماهيت كاري شركت كه به طور همزمان در اموري نظير طراحي، ساخت و ساز و بهره برداري فعال است باعث گرديده است HSE شركت نفت و گاز پارس با مسائل كلان و پيچيده تري نسبت به ساير مجموعه هاي وزارت نفت درگير گردد. ضمن این که كار با بزرگترين پيمانكاران در عرصة ساخت تاسيسات پالايشگاهي در خشكي و فراساحل، بهره برداري سكوهاي دريايي نيز از خود از اهمیت دیگری برخورداراست .

اداره HSE حداكثر تلاش خويش را به كار گرفته است تا علاوه بر حركت در راستاي سند چشم انداز شركت، در مسير توسعه پايدار و حفظ و ارتقاء سلامت كاركنان و ايمني تاسيسات و دارايي ها و حفاظت از محيط زيست (به عنوان امانت آيندگان) گام بردارد.

اهم وظايف و فعاليتهاي اين اداره به شرح زير مي باشد:

- ايجاد و توسعه نگرش نظام¬مند به تمامي فعاليتها از منظر HSE
- حضور فعال در بخش طراحي- مهندسي، ساخت و راه اندازي تاسيسات با هدف لحاظ نمودن الزامات HSE و بهره برداري ايمن و پايدار
- بازنگري و تقويت الزامات HSE پيمان ها و قراردادها و پيگيري اجرايي شدن الزامات مذكور
- استقرار و فعال سازي بخش مديريت بحران و پدافند غير عامل، تدوين و تصويب دستورالعملهاي لازم و برگزاري مانورهاي مختلف به منظور توانمندسازي در مقابله با بحران¬ها و شرايط اضطراري
- كنترل و نظارت مستمر بر فعاليت پيمانكاران در تمامي پروژه ها و مميزي و پايش دوره اي وضعيت شاخص هاي HSE
- ارتقاء دانش و فرهنگ HSE از طريق برگزاري دوره هاي آموزشي نظام¬مند و مشاركت فعال تمامي كاركنان
- نظارت مستمر بر وضعيت HSE سكوها و فعاليتهاي فراساحل
- حفظ و ارتقاء سلامت شغلي كاركنان از طريق شناسايي خطرات و تهديدات و كنترل آنها
- انجام مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي براي تمامي طرح هاي توسعه اي پارس جنوبي در در سه بخش دريا، ساحل و نزديك ساحل بر اساس قوانين و مقررات سازمان حفاظت محيط زيست
- تكميل و راه اندازي واحد تصفيه گاز پسماند (TGTU) در تاسيسات جهت افزايش بازيافت گوگرد از 8/97 به 97/99 درصد در راستاي كاهش آلودگي محيط زيست
- افزايش تعداد كمپرسورهاي واحد 103 به منظور كاهش فلرينگ تاسيسات و پيشگيري از آلودگي زيست محيطي
- ارتقاء سيستم هاي ايمني و سامانه هاي اطفاء حريق تاسيسات
- بازنگري و طرح ارتقاء سيستم تصفيه پساب پالايشگاهها
- بهبود سيستم هاي پايش آلاينده هاي زيست محيطي براساس استانداردهاي سازمان محيط¬زيست در راستاي اجرايي نمودن بند ب ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه اي
- مديريت دانش، انتقال تجربيات و درس آموخته هاي طرح هاي پارس جنوبي به منظور ارتقاء عملكرد HSE و جلوگيري از تكرار حوادث مشابه
- بازديد مستمر، بررسي منظم وضعيت نصب و راه اندازي تجهيزات ايمني و آتش نشاني و آزمايش عملكرد آنها به منظور حصول اطمينان از آماده به كار بودن
- مديريت ريسك در كليه مراحل پروژه هاي خشكي و فراساحل به منظور كنترل خطرات، كاهش حوادث و صيانت از محيط زيست
- پياده سازي الزامات HSE ويژه راه اندازي واحدهاي پالايشگاهي با رويكرد پيشگيري از بروز حوادث فرآيندي
- تهيه و تدوين مستندات (روش هاي اجرايي، ‌دستورالعمل ها) HSE تدوين، يكسان سازي، به¬روزآوري و تصويب مقررات، آيين نامه ها، روشهاي اجرايي و دستورالعملهاي HSE با استفاده از استانداردهاي ملّي و بين المللي و معيارهاي علمي داخلي و خارجي و نظارت و پايش بر اجرايي شدن اين مستندات
- انجام پایش های دوره ای در اندازه گیری و ارزشیابی عوامل زیان آور محیط کار و طراحی کنترلهای فنی-مهندسی و مدیریتی-اجرایی در مسائل بهداشت حرفه ای کارکنان .
- برنامه ريزي، پيگيري و نظارت بر انجام منظم معاينات دوره اي كاركنان و برنامه ريزي در راستاي انجام اقدامات اصلاحي لازم براساس نتايج حاصل از معاينات دوره اي
- تعامل و ارتباط مناسب با مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی به منظور تدوین و اجرای طرحهای تحقیقاتی مناسب و مورد نیاز در منطقه پارس جنوبي
- نظارت بر فعاليتهاي مرتبط با سلامت و بهداشت پيمانكاران در زمينه مسائل بهداشتي از قبيل شناسايي، ارزيابي و كنترل عوامل زيان آور محيط كار، بهسازي محيط كار و كمپ هاي اسكان، معاينات دوره اي كاركنان، امكانات درماني، تجهيزات حفاظت فردي و ...
- بازديدهاي دوره اي از سكوهاي دريايي، تاسيسات پالايشگاهي در حال ساخت، باردهاي ساخت سازه هاي سنگين دريايي، كمپ هاي اسكان كاركنان و پيگيري در جهت رفع مشكلات و ارتقاء وضعيت سلامت و بهداشت كاركنان
- زمينه سازي براي گسترش فرهنگ HSE در شركت از طريق پيشنهاد تهيه و تدوين اطلاعات HSE به شکل نشريه الكترونيك، پوستر،کتاب، مقاله، اخبار، کارگاه آموزشي، سمينار، سخنراني، پمفلت، بروشور و...
- نيازسنجي آموزشي HSE كاركنان شركت در زمينه آموزشهاي HSE و هماهنگي با واحد آموزش شركت براي برگزاري دوره ها
- بررسي حوادث رخ داده در زيرمجموعه با تشكيل تيم هاي تحقيق و بررسي حوادث و برگزاري جلسات با پيمانكاران به منظور تجزيه و تحليل علل ريشه اي حادثه و تهيه درس آموخته هاي حوادث و تعيين و پيگيري اجراي اقدامات اصلاحي به منظور جلوگيري از تكرار حوادث مشابه
- الزام نمودن طرح هاي توسعه اي بر انجام پروژه Air Dispersion Modeling (ADM) با نرم افزارهاي تخصصي
- راه اندازي 8 ايستگاه پايش آنلاين آلودگي هوا و تحويل آن به سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس.
- احداث و راه اندازي پروژه انبار مكانيزه و تسهيلات صدور گوكرد با هدف طرح تامین انبارهای ذخیره سازی (شامل سه انبار مکانیزه و ساخت SHIP LOADER برای بار گیری کشتی ها).
- طراحي و ارائه سيستم يكپارچه پايش و مديريت مصارف مواد و انرژي و توليد آلاينده هاي زيست محيطي.
- برنامه ريزي، پيگيري در خصوص راه اندازي واحدهاي فرايندي موثر در كاهش آلودگي محيط زيست از جمله واحد SRU(108) در طرح هاي توسعه اي همزمان با ديگر واحدهاي فرايندي.
- تهيه و تدوين روش اجرايي مديريت پسماند در ساختمان هاي اداري، طرح هاي توسعه اي و بخش عمليات و حفاري و ابلاغ به تمامي مجريان طرح هاي توسعه اي.
- تهيه طرح اقتضايي مقابله با آلودگي نفتي و شيميايي سكوهاي دريايي
- ارتباط و همكاري با مراكز دانشگاهي و پژوهشي در حوزه محيط زيست و تعريف و اجراي بيش از 30 فقره پروژه هاي پژوهشي، دانشجويي و تحقيقاتي
- كاشت و نگهداري 56 هكتار فضاي سبز، گلكاري، چمن، درخت، درختچه و گونه هاي بومي در سطح كمپ هاي اداري و مسكوني شركت نفت و گاز پارس

 
Copyright 2017 © Pars Oil and Gas Company :: Powered By Parsian