طرح پايانه نفتی جاسك
اين طرح در قالب دو پروژه EPC برنامه‌ريزي و تعريف شده است.

EPC1: پروژه احداث تأسيسات ساحلي و دريايي پايانه نفتي جاسك
EPC2: احداث بندر پشتيباني پايانه نفتي جاسك

پایانه نفتی بین‌المللی و تأسیسات دریایی صادرات نفت خام جاسک شامل تأسیسات خشکی، خطوط لوله دریایی، گوي‌های شناور و تأسیسات وابسته در اراضی ساحلی دریای عمان در بخش مرکزی شهرستان جاسک) استان هرمزگان(، واقع در 60 کیلومتری غرب شهر جاسک و در شمال روستای کوه‌مبارک در زميني به مساحت 60 هكتار ساخته و نفت خام و ميعانات گازي را در فاصله 6 كيلومتري ساحل به كشتي‌هاي تا سايز VLCC منتقل می‌کند.

مدت زمان هر پروژه 20 ماه تعریف شده است.

مشخصات طرح:
پروژه EPC1:
سه ردیف سامانه اندازه‌گيري (Metering)
ساختمان‌هاي صنعتي، اتاق كنترل و ساير تأسيسات جانبي
شش ردیف سامانه ارسال/دریافت توپك (Pig L/R)
شش مسیر خط لوله 36 اینچ زیردریایی مجموعاً به طول 47.6 کیلومتر
سه عدد گوي شناور(SPM) و چندراهه زيردريايي (PLEM) در فاصله 6 تا 9 کيلومتري ساحل
پروژه EPC2:
احداث موج‌شکن و مسیر دسترسی، اسکله، ملحقات و تأسیسات مورد نیاز جهت پهلوگیری شناورهای لازم
احداث ساختمانهای بندر، سوله تعمیرگاه، پست برق و...
احداث خطوط لوله شامل؛ خطوط لوله آب آتش‌نشانی، آب آشامیدنی، نفت آلوده و سوخت‌رسانی
اهداف توليدي طرح:
صادرات‌/‌واردات به ظرفيت طراحی 11 هزارمترمكعب در ساعت نفت ﺧﺎم ﺳﺒﮏ و ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻧﯿﺰ ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزي از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ زﯾﺮدرﯾﺎﯾﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﻮي‌ﻫﺎي ﺷﻨﺎور (SPM).
 
Copyright 2017 © Pars Oil and Gas Company :: Powered By Parsian