سوالات پر تکرار
ردیف خدمت پرسش پاسخ
1 طراحي و ايجاد تأسيسات گازي جديد (دريا) از كدام استانداردها و دستورالعمل هاي مديريت پروژه در توسعه طرح‌ها استفاده مي شود؟ از جمله رویکردهای اتخاذ شده با هدف سرآمدی در ارائه خدمات به زنجیره ارزش مجموعه میتوان به "طرح‌ریزی نظامنامه مدیریت پروژه" با الگوبرداری از چارچوب دانشی PMBOK و مبتنی بر تجربیات و یادگیریهای 15 ساله درون سازمانی مدیران و مجریان طرح‌ها و پروژه‌های شرکت، اشاره نمود. در این مسیر با ایجاد دفتر PMO و توسعه دامنه استفاده از ابزارهای نوین مدیریت پروژه، تلاش گردیده تا زیرساخت های لازم جهت خلق و ارتقای ارزش برای ذینفعان کلیدی مجموعه نفت و گاز پارس، شکل گرفته و توسعه یابد. متولیان نظام مدیریت پروژه در مجموعه نفت و گاز پارس، به منظور ارتقای سطح توان مدیریت پروژه، همواره تلاش نموده با توسعه زیرساختهای نرم افزاری متناسب و بهره‌مندی از ابزارهای نوین مدیریتی همچون ارزیابی سطح بلوغ نظام مدیریت پروژه بر اساس الگوی OPM3 ، نگرش مدیریت ریسک در طرحها و پروژه ها و نگرش درس‌آموزی از آنها جهت بهبود در طرحها و پروژه های آتی شرکت را در سطح مجریان و شبکه پیمانکاران اجرایی توسعه داده و تعمیق دهند.
نحوه مديريت HSE در سطح شركت نفت و گاز پارس و شبكه پيمانكاران به چه صورتي مي باشد؟ با توجه به ماهیت صنعت نفت و گاز و ضرورت استقرار رویکردهایی ساخت یافته و یکپارچه به منظور مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در سطح مجموعه نفت و گاز، از بدو شکل گیری مجموعه نسبت به طرح‌ریزی نظام مدیریت HSE و توسعه زیرساختهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری الزم جهت استقرار ساخت یافته آن در سطح سازمان، اقدام گردیده است. دامنه فعالیتهای مجموعه نفت و گاز پارس در حوزه HSE مشتمل بر حوزه‌های مدیریت ایمنی و آتش نشانی، مدیریت سلامت و بهداشت شغلی و نیز مدیریت جنبه‌های زیست محیطی میباشد.
مراحل و فرآيند مناقصات كالا و خدمات بخش طراحي و ايجاد تأسيسات گازي به صورت مي باشد؟ دريافت خدمات مورد نياز و فرآيند خريد كالا در شركت نفت و گاز پارس از طريق برگزاري مناقصه وفق قانون برگزاري مناقصات در سامانه ستاد تداركات الكترونيكي دولت به نشاني اينترنتي setadiran.ir انجام مي شود. در صورت نياز به اطلاعات بيشتر متقاضيان مي‌توانند با شماره تلفن 5 و 83762604-021(خدمات مناقصات) تماس حاصل نمايند.
شركت نفت و گاز پارس مسئوليت كداميك از ميادين نفت و گاز را بر عهده دارد؟ میدان گازي پارس جنوبی، میادین پارس شمالی، گلشن، فردوسی، فرزاد، كيش، بلال
2 توليد گاز عمده محصولات توليدي از مخزن گازي پارس جنوبي چيست؟ با هدف بهره برداری اثربخش از سکوها و تجهیزات تولید و به موازات آن حصول اطمینان از تداوم تولید و صیانت از دارایهای فیزیکی از یک سو و از سوی دیگر پشتیبانی تصمیم‌گیری مدیریت در تأمین اقلام و تجهیزات، مجموعه نفت و گاز پارس نسبت به طرح‌ریزی، استقرار و توسعه نظام نگهداری و تعمیرات تجهیزات اقدام نموده است. در طرح‌ریزی این نظام از الگوها، استانداردها و مبانی دانشی و علمی مختلفی همچون نظام یکپارچه CMMS بر بستر نرم‌افزار Mainta ، بهره گرفته شده است. در مسیر توسعه نظام مدیریت نگهداری و تعمیرات از استاندارد و الگوهای مرجع وزارت نفت همچون نظام نامه مدیریت دارایی های فیزیکی (55 PAS 55 , ISO 55000 ) بهره گرفته شده، تا بتوان به سطوح بالایی از قابلیت اطمینان در فرآیندهای استخراج و تحویل گاز به بهره‌بردار دست یافت.
از كدام استانداردها، نرم افزارها و دستورالعمل هاي مديريت دارايي فيزيكي مورد استفاده درتاسيسات فراساحل استفاده مي گردد؟ به منظور حصول اطمینان از صحت عملکرد ماشین آلات، تجهیزات و تأسیسات فنی و در راستای هدف استراتژیک سازمان مبنی بر "حفظ و افزایش توان تولید"، نظام بازرسی فنی در مجموعه نفت و گاز پارس بر اساس الگوهای پیشنهادی وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران و همچنین استانداردهای بین المللی 581/580 API و DNV RP G101 طرحریزی گردیده و به اجرا گذارده شده است. در زمان اجرای طرح مسئولیت های بازرسی فنی در حوزه نظام کنترل کیفی (QC) طرح تعریف میگردد. در قالب این نظام نقش بازرسی فنی حصول اطمینان از عملکرد نظام QC پیمانکار مبتنی بر آخرین ویرایش استانداردهای مورد توافق و همچنین نمونه گیری موردی میباشد. حین اجرای طرح های توسعه، دامنه فعالیتهای بازرسی فنی مشتمل بر کلیه اجزاء پروژه (تأسیسات Shore-On و تأسیسات Shore-Off ) می باشد.
از كدام استانداردها و دستورالعمل هاي نظام بازرسي فني در بخش توليد گاز استفاده مي شود؟ به منظور حصول اطمینان از تأمین بموقع قطعات و تجهیزات جهت پیشبرد پروژههای پشتیبانی شرکت و بالا بردن ضریب اطمینان به فرآیند تأمین از یک سو و از سوی دیگر به منظور بهینه سازی سطح موجودی کالا، جلوگیری از انباشت سرمایه، جلوگیری از خرید اقلام غیر ضروری، کنترل موجودی انبارهای قطعات و تجهیزات و به تبع آن مدیریت مناسب بر دارایی‌های فیزیکی در اختیار سازمان، نسبت به طرح ریزی و توسعه نظام مدیریت تأمین کالا و تجهیزات با الگوبرداری از تجارب شرکت ملی نفت و در قالب سیستم یکنواخت کالا مي‌باشد. با توجه به دسترسی به نظام کدگذاری کالا در صنعت نفت (M..E.S.C) نظام کدینگ اقلام نیز مبتنی بر استاندارد فوق طرح‌ریزی گردیده است. از جمله مهمترین جهت‌گیریهای مجموعه نفت و گاز پارس در حوزه نظام مدیریت تأمین، میتوان به ارتقای توان شبکه تأمین کالا و تجهیزات و توسعه شراکت های استراتژیک با تأمین کنندگان و سازندگان توانمند داخلی و خارجی، اشاره نمود.
مراحل و فرآيند مناقصات كالا و خدمات مورد نياز بخش توليد گاز به چه صورت مي باشد؟ دريافت خدمات مورد نياز و فرآيند خريد كالا در شركت نفت و گاز پارس از طريق برگزاري مناقصه وفق قانون برگزاري مناقصات در سامانه ستاد تداركات الكترونيكي دولت به نشاني اينترنتي setadiran.ir انجام مي شود. در صورت نياز به اطلاعات بيشتر متقاضيان مي‌توانند با شماره تلفن 5 و 83762604-021(خدمات مناقصات) تماس حاصل نمايند.
فرآيند انجام مطالعات پژوهشي و پايان نامه هاي دانشجويي در بخش توليد گاز به چه نحو مي باشد؟ پس از انجام فرآيند نيازسنجي طبق برنامه ريزي سالانه، عناوين مصوب در سامانه ‌هاي مرتبط از قبيل سامانه ساتع (سامانه تقاضا و عرضه پژوهشي و فناوري به آدرس sate.atf.gov.ir) و ... فراخوان عمومي مي‌شوند. همچنين نظر به اهميت دريافت ايده هاي جديد، اين شركت از دريافت پيشنهادهاي پژوهشي استقبال مي‌نمايد. لازم است كليات اين پيشنهادات به صورت روشن و مختصر به واحد پژوهش و فناوري اين شركت ارائه شود. با توجه به تشريح فعاليتها، ماموريت‌ها و پروژه‌هاي توسعه اي و توليدي اين شركت و همچنين نشر عناوين پروژه‌هاي پژوهشي جاري و خاتمه يافته به همراه مختصري از شرح كار آنها در وب‌سايت رسمي شركت (www.pogc.ir) انتظار مي‌رود موضوعات و پيشنهادات پژوهشي در چارچوب اختيارات و وظايف اين شركت باشد.
Copyright 2017 © Pars Oil and Gas Company :: Powered By Parsian