بازرسی و پاسخگویی به شكایات
اهم وظایف و مسئولیتهای بازرسی و پاسخگویی به شكایات
1- نظارت بر واحدهای تابعه سازمان به منظور تشخیص نقاط ضعف موجود در كنترلها، روشها و همچنین تلاش در جهت تقویت سازمان بر اساس منافع وزارت نفت.
2-نظارت بر کلیه قراردادهای شركت اعم از قراردادهای پیمانكاران اصلی پروژه ها و طرح های پشتیبانی و قراردادهای مشاوره و تامین نیروی انسانی به منظور حصول اطمینان ازرعایت دستورالعملها و مقررات صنعت نفت و قوانین كشور جمهوری اسلامی ایران.
3- هدایت برنامه‌های سالانه بازرسی با توجه به اهداف و سیاست های كلی شركت، طرح های بلند مدت در چارچوب آئین نامه ها و مقررات مربوطه و نظارت بر اجرای برنامه.
4- نظارت بر کلیه خدمات پشتیبانی و تخصیصی به طرحها و پروژه ها، اجاره ماشین آلات، ارائه خدمات به اشخاص ثالث و پیمانكاران.
5- ساماندهی و نظارت بر تحقیقات و بازرسی در كلیه واحدهای شركت به منظور كشف نارسائیها و رسیدگی به موارد خلاف ضوابط و مقررات و حصول اطمینان از اجرای صحیح ضوابط و مقررات.
6- سرپرستی و نظارت برمستندسازی كلیه فرایندها، انجام مهندسی و طراحی پروژه ها و بهره برداری از داراییها و چگونگی وضعیت مالكیت املاك و مستحدثات و تاسیسات شركت.
7- نظارت بر نتایج بررسی و كنترل های لازم و حصول اطمینان از اینكه كنترل های موجود برای جلوگیری از وقوع اشتباهات و تقلب و سایر خسارت های احتمالی كافی و موثر می باشد.
8-نظارت بر اجرای دقیق مقررات اداری استخدامی صنعت نفت اعم از انتصابات و ترفیعات، اضافات شایستگی و حقوق و مزایا و ماموریتهای داخلی و خارجی، حضور و غیاب و درمان پرسنل و غیره.
9- تایید گزارشات رسیدگی به شكایات پیمانكاران نسبت به صورت وضعیتها.
10- نظارت بر فرآیند و تایید گزارشات رسیدگی به تخلفات کارکنان حوزه های مختلف سازمان از جمله تخلفات مربوط به استخدام، نقل و انتقالات، انتصابات و ترفیعات، امور ورزش و مددكاری اجتماعی، منازل سازمانی و استیجاری.
11- نظارت بر نحوه اطلاع رسانی به موقع ضوابط و مقررات ملاک عمل به کارکنان و مراجعه کنندگان با هدف تکریم ارباب رجوع.
12- نظارت بر رسیدگی به شکایات حضوری و مکتوب مردم (مراجعین ) از واحدها و کارکنان شركت.
13- تایید نتایج بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم موضوع شکایات و نظارت بر پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگوئی به شاکی.
14- نظارت بر اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکیان.
15-نظارت بر میزان رضایت واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارکنان با ارباب رجوع و ارائه نتایج به واحد امور اداری برای اعمال در وضعیت و مزایای استخدامی آنها درچارچوب قوانین و مقررات ذیربط.
16- نظارت بر بررسی و پاسخگویی درخصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی.
17- برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ایفای وظیفه مندرج در ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصول 88 و 90 مجلس شورای اسلامی و واحدهای نظرسنجی دستگاه ها و رسانه‎های جمعی و مطبوعات.
18- نظارت بر مسائل و تخلفات بوجود آمده با كارشناسان بازرسی و تلاش در جهت رفع آنها.
 
ارسال پیام به بخش بازرسی و پاسخگویی به شکایات

اطلاعات تماس شما

بازخورد شما

Copyright 2017 © Pars Oil and Gas Company :: Powered By Parsian