مناقصه و مزایده ها
  آگهي فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله اي 35-91-779 (نوبت اول/دوم)
شنبه, 06 آبان,1391
  آگهي فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله اي 35-91-778 (نوبت اول/دوم)
شنبه, 06 آبان,1391
  آگهي فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای
یکشنبه, 16 مهر,1391
  CALL FOR TENDER No. 718-90-35
یکشنبه, 16 مهر,1391
  آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي ساخت و نصب کندانسور
یکشنبه, 16 مهر,1391
  آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی
چهارشنبه, 12 مهر,1391
  فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله ای
یکشنبه, 12 شهریور,1391
  فراخوان مناقصه عمومي 35-91-767 (نوبت اول/دوم)
ﺳﻪشنبه, 31 مرداد,1391
  آگهي فراخوان مناقصه عمومي
ﺳﻪشنبه, 31 مرداد,1391
  آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي 8910560 (نوبت اول و دوم )
یکشنبه, 22 مرداد,1391
  آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي 0219990049 (نوبت اول و دوم )
یکشنبه, 22 مرداد,1391
  آگهي فراخوان مناقصه عمومی(ارزیابی کیفی) به شماره 35-91-768
شنبه, 21 مرداد,1391
  آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي 0219991335 (نوبت اول و دوم )
شنبه, 21 مرداد,1391
  آگهي فراخوان مناقصه عمومی(ارزیابی کیفی) به شماره 35-91-768
شنبه, 21 مرداد,1391
صفحه 33 از 33ابتدا   29  30  31  32  [33]  انتها
Copyright 2017 © Pars Oil and Gas Company :: Powered By Parsian