طرح توسعه فازهای ٢و٣
عمليات توسعه فازهاي 2 و 3 در مهرماه سال 1376 به گروه توتال پارس جنوبي به عنوان متصدي اصلي توسعه  با سهم 40 درصد و شركتهاي گاز پروم روسيه و پتروناس مالزي هر يك با 30 درصد سهم واگذار گرديد.
اهداف طرح :
توليد روزانه 56/6 ميليون متر مكعب گاز طبيعي
توليد روزانه 80 هزار بشكه ميعانات گازي
توليد روزانه 400 تن گوگرد 
مبلغ قرارداد 2012 ميليون دلار
ميزان سهم ساخت داخل 32 درصد تحقق يافته است.

نحوه انتقال گاز و ميعانات گازي از سكوهاي دريايي به پالايشگاه ساحلي به صورت سه فازه ميباشد.
تاسيسات‌ دريايي‌:
سكوها معمولاً بدون نفر بوده و هيچگونه فرآورشي در سكو انجام نميگيرد. عمليات بهره برداري از تأسيسات ساحلي كنترل مي‌شود. تأسيسات اين بخش بشرح ذيل است:
دو سكوي توليد و برداشت گاز از 20 حلقه چاه
دو رشته خط لوله زيردريايي 32 اينچ انتقال گاز به پالايشگاه خشكي
دو رشته خط لوله 4/5 اينچي تزريق منو اتيلن گلايكول (MEG)
تاسيسات‌ ساحلی:
پالايشگاه‌ فازهاي‌ 2 و 3 در زميني‌ به‌ مساحت‌ 150 هكتار احداث‌ گرديده‌ است‌ و شامل‌ موارد ذيل‌ مي‌باشد:

سيلابه‌گير مشترك جهت دريافت و جداسازي مخلوط گاز-مايعات-منو اتيلن گلايكول رقيق شده

تثبيت‌ ميعانات‌ گازي‌

شيرين‌سازي‌

نم‌زدايي‌

تنظيم‌ نقطه‌ شبنم‌، مركپتان‌زدايي‌ و تراكم‌ گاز جهت‌ انتقال‌

بازيافت‌ و دانه‌بندي‌ گوگرد

واحد احياي منواتيلن گلايكول(MEG)

بهرهبرداري از پالايشگاه فازهاي 2 و 3 در بهمن ماه سال 1381 با حضور رئيس جمهور محترم وقت جمهوري اسلامي ايران آغاز گرديد.
دانلود فایل معرفي طرح توسعه فازهاي٢ و٣ پارس جنوبي
 
گالری تصاویر
Copyright 2017 © Pars Oil and Gas Company :: Powered By Parsian