طرح توسعه فازهای ٤و٥
عملیات توسعه فازهاي 4 و 5 در مرداد ماه سال 1379 به کنسرسیوم متشکل از شرکتهای انی(ENI)ایتالیا به میزان 60%، پتروپارس به میزان 20% و نیکو به میزان 20درصد، در قالب قراردادهای بیع متقابل واگذار شد.
اهداف‌ طرح :
تولید روزانه56/6 میلیون متر مکعب گاز طبیعی 
تولید روزانه 80 هزار بشکه میعانات گازی
تولد سالیانه 1 میلیون تن اتان (به عنوان خوراک پتروشیمی)
تولید سالیانه1.05 میلیون تن گاز مایع (پروپان و بوتان)"LPG" به منظور صادرات 
تولید روزانه 400 تن گوگرد 
مبلغ قرارداد 1928 میلیون دلار 
میزان سهم داخل 42 درصد تحقق یافته است

تاسيسات‌ دريايي‌ :
دو سکوی تولید در فاصله حدود یکصد کیلومتری از ساحل هر یک مجهز به تاسیسات ذیل خواهند بود:
دوازده چاه جهت تولید 1000 میلیون فوت مکعب گاز در روز 
تفکیک کننده سه فازه(گاز-مایعات-آب)جهت آزمایش چاهها 
دو واحد تفکیک کننده سه فازه(گاز-مایعات-آب) جهت جدا سازی آب همراه
تصفیه کننده آبهای آلوده به مواد نفتی قبل تخلیه به دریا
سکوی مشعل سه پایه در فاصله 170متری از سکوی اصلی جهت تخلیه اضطراری
دو رشته خط لوله 32اینچ دریایی به منظور انتقال گاز به پالایشگاه ساحلی
دو رشته خط لوله 4/5 اینچی انتقال محلول گلایکل (NEG)

تاسيسات‌ ساحلي‌ :
رشته خط لوله 56 اینچ به طول 67 کیلومتر جهت انتقال گاز به خط لوله سراسری گاز کشور
يك رشته خط لوله 30اینچ ارسال میعانات گازی از مخازن به ایستگاه اندازه‌گیری میعانات
واحد تراکم گاز جهت انتقال واحدهای سیلابه گیر و تثبیت میعانات گازی
بازیافت و دانه بندی گوگرد
واحد تصفیه گاز اتان
چهار ردیف عملیاتی هر یک شامل شیرین‌سازی ، نم‌زدایی و استحصال اتان
واحداحیای منواتیلن گلایکول
دو واحد جداسازی و تصفیه گاز مایع (LPG)

بهرهبرداری از پالایشگاه فازهاي 4 و 5  در 27 فروردین سال 1384 با حضور رئیس جمهور محترم وقت جمهوری اسلامی ایران آغاز گردید.
دانلود فایل معرفی طرح توسعه فازهاي٤ و٥ پارس جنوبي
 
گالری تصاویر
Copyright 2017 © Pars Oil and Gas Company :: Powered By Parsian