شرکت نفت و گاز پارس
تاریخ: [SHAMSIPUBLISHSTARTDATE]
پيشتازي فاز 19 در ميان طرح هاي35 ماهه توسعه پارس جنوبي در مهرماه 1391

پيشتازي فاز 19 در ميان طرح هاي35 ماهه توسعه پارس جنوبي در مهرماه 1391
گزارش هاي آماري نشان مي دهد در مهرماه امسال فاز 19 پارس جنوبي بيشترين پيشرفت را بين فازهاي موسوم به توسعه 35 ماهه داشته است.


به گزارش خبرنگار پايگاه اطلاع رساني شركت ملي نفت ايران،بر اساس اطلاعات دريافتي از شركت نفت و گاز پارس ، فاز 19 پارس جنوبي بيشرين ميزان پيشرفت را در بين فازهاي موسوم به توسعه 35 ماهه و فازهاي 17 و 18 پارس جنوبي  نيز بيشترين حجم پيشرفت را در بين ساير فازهاي توسعه پارس جنوبي در مهرماه سال 1391 به ثبت رسانده اند.

 اين گزارش حاكيست، در بخش احداث خطوط لوله فاز 19،در زمينه توسعه و احداث تاسيسات و فرآيندهاي پالايشي بخش خشكي، فازهاي 22 تا 24 همچنين در بخش احداث و نصب سكوهاي دريايي فاز 13 ودر  بخش اجراي عمليات حفاري فاز 14 پارس جنوبي ، مطلوب ترين عملكرد را بين فازهاي موسوم به توسعه 35 ماهه در پارس جنوبي طي مهرماه سال جاري به دست آورده اند .
گزارش خبرنگار ما مي افزايد: همچنين در بخش هاي سكوهاي دريايي فاز 17 و 18 ، در بخش احداث خطوط لوله فازهاي 17 و 18 ، در زمينه احداث تاسيسات و تجهيزات بخش خشكي فاز 12، در حوزه اجراي عمليات حفاري فازهاي 17 و 18 بهترين عملكرد را در بين ساير فازهاي در حال توسعه بزرگترين ميدان گازي جهان به نام خود ثبت كردند

همين گزارش حاكيست،در حال حاضر عمليات حفاري چاه هاي توسعه اي فازهاي 22 تا 24 پارس جنوبي و عمليات پيش راه اندازي و راه اندازي بخش خشكي فازهاي 15 و 16 پارس جنوبي با شتاب كامل در حال اجراست.


بازگشت به آخرين اخبار
  انسان درهرکار باید بداند کجا باید ترمز کرد. مثل فرانسوی